စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 3, 2011

ျမန္မာ႔စြယ္စုံက်မ္းစာအုပ္မ်ားကုိေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုရင္...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...