စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 22, 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ Hacker Magazine

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ Hacker Magazine ကို Ghost Area Community မွ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ စတင္ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္ Hacking ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား Hacking Tutorial မ်ား Security ဆုိင္ရာမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထြက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး ပါ၀င္လိုသူမ်ား negative.thunder@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္..
( Not for Sale , But for Everyone )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...