စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 29, 2011

Creating bootable USB (2)

က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအခါမွာ Operating System ေတြ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္ေအာင္နဲ ့ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေအာင္ ပုိျပီးေတာ့လဲ Portable ျဖစ္ရေအာင္ ဒီေဆာ့၀ဲေတြသုံးျပီး မိမိတုိ႔ရဲ ႔ USB Thumbnail Drive ေတြကုိ ထိထိေရာက္အသုံးျပဳၾကရေအာင္ဗ်ာ... က်ေနာ္တုိ႔ Ubuntu ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Windows ပဲျဖစ္ျဖစ္ USB Thumbnail Drive ထဲကုိ ထည့္သြင္းတဲ ့အခါမွာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳးိရွိပါတယ္ ...က်ေနာ္အေနန ဲ့ ေလာေလာဆယ္သုံးလို ့အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း(၃)မ်ဳိးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္..အရင္လဲတင္ေပးဖူးပါတယ္.....အခုကေတာ့ေနာက္ထပ္ မတူတာေတြေပါ့ဗ်ာ..
(၁) Universal USB Installer (UUI) 
(၂) YUMI – Multiboot USB Creator (Windows)
(၃) Ubuntu OS မွ  Startup Disk Creator  တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္...
 ဒီသုံးမ်ဳိးစလုံးဟာ အသုံးျပဳရလြယ္ကူတာေၾကာင့္က်ေနာ္အေနန ဲ့ Screenshot ေတြန ဲ့ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အခုဒုတိယတစ္မ်ဳိးကေတာ့ YUMI – Multiboot USB Creator (Windows) ပါ။ 

  

Creating a YUMI Multiboot MultiSystem USB Flash Drive
YUMI works much like Universal USB Installer, except it can be used to install more than one distribution to run from your USB. Distributions can also be uninstalled using the same tool!


YUMI - Multiboot USB Creator                 YUMI's Main Multiboot Boot Menu
YUMI - Multiboot Boot Menu  
That's it! When the process completes, you'll be ready to restart your computer and begin installing your OS.
အဆင္ေျပပါေစ......
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...