စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, October 28, 2011

Facebook Chat Old Version ျပန္သြားလိုသူမ်ားအတြက္...

 
www.sidebardisabler.net
With this extension you can disable the newly introduced Chat Sidebar and return to the old good normal Facebook Chat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...