စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

အသုံး၀င္ေသာ Bios Control shortcut Key မ်ား

List of Bios Control Shortcut Keys For All Vendors
Acer
F1, F2, CTRL+ALT+ESC

(ALR) Advanced Logic Research Inc.
F2, CTRL+ALT+ESC

(AMD) Advanced Micro Devices BIOS
F1

(AMI) American Megatrends Inc. BIOS
DEL

AST
CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL

Award BIOS
DEL, CTRL+ALT+ESC

Compaq
F10

CompUSA
DEL


Cybermax
ESC

DELL
F10, F3, F1, F2, DEL, Fn+F1

(DTK) Datatech Enterprises BIOS
ESC

eMachine
DEL

Gateway
F1, F2

(HP) Hewlett-Packard
F1, F2

(IBM) International Business Machines
F1, CTRL+ALT+INS, CTRL+ALT+DEL

Intel
DEL

Micron
F1, F2, DEL

Packard Bell

F1, F2, DEL

Phoenix BIOS
CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+INS, CTRL+ALT+S

Sony
F2, F3

Tiger
DEL

Toshiba
ESC, F1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...