စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 29, 2011

U4MDY (Ubuntu For Mandalay)

ဤ DoAttend Event Form သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕တခုတည္းကုိသာ အဓိကထားေသာ Event ျဖစ္သည့္အတြက္  မႏၱေလးျမိဳ႕ေန Ubutnu အားစိတ္ပါဝင္စားသူ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းကူညီမွုအား အထူးပင္  ၾကိဳဆုိပါသည္။
Ubuntu Myanmar LoCo Team  မွ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ Ubuntu အသုံးျပဳေနသူမ်ား အား ေနာက္ဆုံးထြက္ Version Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) သုိ႔ လြယ္လင့္တကူ Upgrade/Install ျပဳလုပ္နုိင္ေစရန္။ မႏၱေလးမွ Ubuntu အား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ စတင္ေလ့လာခ်င္သူမ်ား အလြယ္တကူ Install ျပဳလုပ္၍ေလ့လာႏုိင္ရန္ အတြက္ Ubuntu 11.10 DVD အေခြမ်ားအား (ယခု Form မွ ရရွိမည့္ ျမိဳ႕နယ္ နွင့္ လူဦးေရစာရင္းအေပၚ မူတည္၍) မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ နီးစပ္ရာ Internet ဆုိင္မ်ားသုိ႔ေပးပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေခြမရရွိျခင္း၊ လိပ္စာမသိျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ အတြက္ မိမိတုိ ့၏ ေနရပ္လိပ္စာ အား မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းေပးပါရန္ ၾကိဳတင္၍ အသိေပးအပ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။   ။ Form ျဖည့္စြက္ျပီးပါက Confirmation email အား ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ email တြင္ Ticket ကုိပါထည့္သြင္းေပးလုိက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ Ticket အား Print ထုတ္ယူထားပါ။ အဆုိပါ email ရရွိျပီးပါက DVD အေခြထုတ္ယူနုိင္မည့္ေနရာအား November (၂၀)ရက္ေန႔မတုိင္မီ email ထပ္မံေပးပုိ႔ပါမည္။  DVD အေခြမ်ားျဖန္႕ျဖဴးေပးရာတြင္ Ticket ျပနုိင္ေသာသူကုိသာ အေခြထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
DVD အေခြမွာယူရန္ ဤေနရာတြင္  Register   ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ရရွိလာေသာ အေခြမ်ားကုိလည္း အျခား Ubuntu အားစိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ ေလ့လာလုိသူမ်ားအား ထပ္ဆင့္ေဝငွေပးျခင္းျဖင့္ Ubuntu Myanmar Community အား Contribute ျပဳလုပ္ေပးေစလုိပါသည္။ Ubuntu အား Install ျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ Software မ်ားထည့္သြင္းရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အခက္အခဲၾကံဳလာပါက ..
စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္း၊ေလ့လာ၊ေဆြးေႏြး နုိင္ပါသည္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...