စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 29, 2011

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

Windows Live ကုိ Sign-up လုပ္ျပီ း Register လုပ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္....


Register to access technical product resources—such as forums, solution accelerators, white papers and webcasts—in one convenient location.
Download Exchange Server 2010 with SP1

click here to register for the software download and receive free resources
Available in:
  • 64-bit edition
  • These languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, and Spanish

Download Exchange Server 2010 with SP1 Virtual Hard Drive
click here to register for the software download and receive free resources
Available in:
  • Hyper-V VHD
  • These languages: English
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...