စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 24, 2011

iPhone,iPad ႏွင့္ iPod touch တုိ႕အတြက္ Original Firmware မ်ား

Source: Myanmar Mobile Application StoreiPhone,iPad,iPod touch ေတြအတြက္ Original Firmware ေတြကုိတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ iPhone,iPad,iPod touch ေတြကုိ Firmware upgrade လုပ္နည္းကုိ =>ဒီေနရာ<= မွာ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
iPhone 4 firmware
iOS 4.3.5

iOS 4.3.4

iOS 4.3.3

iOS 4.3.3
(Verizon)


iOS 4.3.2

iOS 4.3.1

iOS 4.3.0

iOS 4.2.7
(Verizon)


iOS 4.2.1

iOS 4.1

iOS 4.0.2

iOS 4.0.1

iOS 4.0

——————————————-
iPhone 3GS firmware
iOS 4.3.5

iOS 4.3.4

iOS 4.3.3

iOS 4.3.2

iOS 4.3.1

iOS 4.3.0

iOS 4.2.1

iOS 4.1

iOS 4.0.2

iOS 4.0.1

iOS 4.0

FW 3.1.3

FW 3.1.2

——————————————
iPod touch 4G firmware
iOS 4.3.5
iOS 4.3.4
iOS 4.3.3
iOS 4.3.2
iOS 4.3.2
iOS 4.3.1

iOS 4.3.0
iOS 4.2.1
iOS 4.1
——————————————
iTouch 3G firmware
iOS 4.3.5
iOS 4.3.4
iOS 4.3.3
iOS 4.3.2
iOS 4.3.1
iOS 4.3.0
iOS 4.2.1
iOS 4.1
iOS 4.0.2
iOS 4.0
FW 3.1.3

——————————————-
iPad 2 firmware
iOS 4.3.5
(WiFi)

iOS 4.3.5
(GSM)

iOS 4.3.5
(CDMA)

iOS 4.3.4
(WiFi)

iOS 4.3.4
(GSM)

iOS 4.3.4
(CDMA)

iOS 4.3.3
(WiFi)

iOS 4.3.3
(GSM)

iOS 4.3.3
(CDMA)

iOS 4.3.2
(WiFi)

iOS 4.3.2
(GSM)

iOS 4.3.2
(CDMA)

iOS 4.3.1
(WiFi)

iOS 4.3.1
(GSM)

iOS 4.3.1
(CDMA)

————————————————-
iPad firmware
iOS 4.3.5
iOS 4.3.4
iOS 4.3.3
iOS 4.3.2
iOS 4.3.1
iOS 4.3.0
iOS 4.2.1
iOS 3.2.2
iOS 3.2.1
FW 3.2
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...