စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 3, 2011

System Administrator , System Engineer ေတြ သိကိုသိသင့္တဲ့ Linux System Monitoring Commands/Tools မ်ား PART-2

RFF: My Notes
#5: command name = "vmstat"

     ဒီ command က ေတာ့ Memory, CPU, System Hardware နဲ႕ ပါတ္သတ္ information တဲ့ ကိုျပ ေပးပါတယ္။ သူ႕ကိုလဲ Delay Time နဲ႕ Timing လုပ္ျပီ ၾကည့္ႏိုင္ ပါတယ္.. သူ႕က Physical Memory ရဲ့ idle ျဖစ္ေနတဲ့ information, buffer, cache information မ်ား,  ေနာက္ Swap Space information, I/O (Input/Output) information မ်ား, System နဲ႕ပါတ္သတ္ တဲ့  information, CPU နဲ႕ပါတ္သတ္ တဲ့  information ေတြကို ျပသ ေပးပါလိမ္ မယ္..


(vmstat, iostat, mpstat မ်ား system ထဲတြင္ default မပါရင္ "sysstat" ဆိုတဲ့ package ကိုရွာျပီ install လုပ္ဖို လိုပါမယ္)
------------------------------------------+++----------------------------------------------

#6: command name = "iostat"

     သူက CPU ရဲ့ Avrage Usage information  နဲ႕ DISK (partitions and network filesystem <nfs>) ေတြရဲ့ input/output အ ေျခ အ ေန ကို ေဖာ္ျပ ေပးပါလိမ္ မယ္.. </nfs>


(vmstat, iostat, mpstat မ်ား system ထဲတြင္ default မပါရင္ "sysstat" ဆိုတဲ့ package ကိုရွာျပီ install လုပ္ဖို လိုပါမယ္)
------------------------------------------+++----------------------------------------------

#7: command name = "mpstat"

သူက Multiprocessor မွာ CPU တခုခ်င္းစီရဲ့ utilization ေဖာ္ျပ ေပးပါလိမ္ မယ္။ အကယ္၍  System က CPU တလုံးထဲ ဆိုရင္ေတာ့ Per One ပဲျပမွာေပါ့။ ေအာက္က ပံုက ေတာ့ Intel Core i5 Quad-Core နဲ႕ System  ရဲ့ sample  ပါ..


(vmstat, iostat, mpstat မ်ား system ထဲတြင္ default မပါရင္ "sysstat" ဆိုတဲ့ package ကိုရွာျပီ install လုပ္ဖို လိုပါမယ္)
------------------------------------------+++----------------------------------------------

#8: command name = "free"

     သူက ေတာ့ Only Memory Usage information ကိုပဲ ျပမွာပါ ( swap အပါအဝင္ ေပါ့)


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#9: command name = "pmap"

     Process တခု ရဲ့ Memory Usage ကိုၾကည့္ မယ္ဆို ရင္ ဒီ command ကိုသံုးပါတယ္.


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#10: command name = "df"

     System ရဲ့ FileSystem Type နဲ႕ HDD's Space information ေတြကို ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ သံုးပါ တယ္..


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#11: command name = "cpulimit"

     Process တခုရဲ့ CPU ေပၚမွာ သံုးေနတဲ့ CPU Usage ကို Limit လုပ္ခ်င္ တဲ အခါမွာ သံုးပါတယ္..


(System မွာ Default မပါပါဘူး Package Name  က cpulimit ပဲ ျဖစ္ပါတယ္)

------------------------------------------+++----------------------------------------------

#12: command name = "netstat" 

     ဒီ command က ေတာ့ window မွာလဲပါျပီ တယ္ဆိုေတာ့ အ ေထြအထူး မရွိ လွပါဘူး။ Network ပိုင္း (connection, routing, interface...) နဲ႕ပါတ္သက္ လာရင္ေတာ့ သူ႕ကိုမသံုးမ ျဖစ္ပါ..


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#13: command name = "ss" 

     သူက "netstat" command နဲ႕ ဆင္ တူ ပါတယ္... သူ႕မွာက socket information ေတြကိုပါ ျပႏိုင္ ပါတယ္..


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#14: command name = "iptraf" 

    သူ႕က ေတာ့ Network  အ ေျခအ ေန ကို Real_Time Monitoring လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။ တကယ္ကို ေကာင္းတဲ့ tool ပါ။ install လုပ္ဖို ေတာ့လိုပါတယ္။ package name က iptraf ပါပဲ။


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#15: command name = "tcpdump" 

     သူ႕ကို ေတာ့ Network Traffic ေတြကို Detail Analysis လုပ္မယ္ဆို ရင္ သံုးပါတယ္။ သူ႕ကို သံုးရင္ Monitor Screen ၾကီးၾကီး နဲ႕ မွ OK မွာပါ ။။ မ်က္ေစ့ ႐ႈပ္လိုပါ :)


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#16: Package name = "MRTG"  (Web-Based Network Traffic Monitoring Tool)

     သူ႕ကို ေတာ့ ဒီ စက္မွာ configure မလုပ္ထား ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင္ ဒီေနရာ http://oss.oetiker.ch/mrtg/ မွာ ရွာျပီ ေလ့လာ ႏိုင္ပ ပါတယ္..


------------------------------------------+++----------------------------------------------

#17: Package name = "ntop" (Web-Based Network Traffic Monitoring Tool)

    သူ႕က လဲ MRTG လို web-based network traffic moniotring tools  ပါပဲ။ package name က ntop ပါပဲ။ သူက mrtg ထက္ကို ပိုစံု ပါတယ္...


------------------------------------------+++----------------------------------------------

ဒီ ေလြာက္ ဆို လံု ေလြာက္ ျပီလို ထင္ ပါတယ္.... :)

အခ်ိန္ ရရင္ share ခ်င္ တာ ေလးေတြ ရွိပါ ေသးတယ္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...