စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

Windows XP Genuine Maker လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ပါ

 
 Download Ziddu

http://rapidsharedd.com/files/273511244/Windows_Xp_Genuine_Forever.rar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...