စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, September 22, 2011

အေျခခံ နည္းပညာစာအုပ္ေလးမ်ား

အေျခခံ နည္းပညာစာအုပ္ေလးမ်ားပါ
တကယ့္အေျခခံကေနစေလ့လာသူမ်ားအတြက္
အမ်ားၾကီးအေထာက္ကူျဖစ္မွာပါ။

Password = keekee

AdobePageMaker.pdf
MicrosoftExcelPPT.pdf
MicrosoftWord.pdf
Tor Network စာအုပ္.pdf
WindowsXP.pdf
Download 

Source: http://www.alinnthit.co.cc/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...