စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, September 22, 2011

Myanmar Computer Ebook Downland (လုိခ်င္ေဒါင္းေပါ့ဗ်ာ)

A+ Notes in KMD

Wp user guide by Zu Zu Aung

Html by Saturngod

MYSTERYZILLION

VIRUS PUB by CCrazy

Streaming Server

Window OS volume 1 by Myanmar Family

ER diagram

Internet Connection Sharing


Protection from Network Threats

MZ log in Oct by Gispy

Basic Computer Science by Kaung Lay

Content Management System CMS

Web Design Html and CSS (myanmar version)

PHP guide book by MoeMyintShein

Turbo C programming

Networking edition 1

ubuntu install

google app and email

MZ online education by tweetcoaster

nothing

IT Trend by Divinity

squid configuration by phoelapyae.rar

using Deepfreeze by Zulu

Window Installation

MS Excel XP

Basic Joomla and Google apps by MoeMyintShein

DNS DHCP Router

MS Word XP

System & Hardware (A+)

FrontPage XP

Easy Making Blog

Hardware

AutoCad

Pagemaker

PhotoShop tutorial 1 by Sbwunna

Singpore Knowledge

PC Book

To Kill Chrome 1

Ethical Hacker By Tweety Coaster

Mail ServerUSB Thief Manual

Acronis True Image How to

Understanding PC Hardware by Myo Thura

My SQL

Visual Basic

Microsoft Access 2002

Video Conferencing Server

SOHO

Making WordPress by mmwordpress

Making wordpress in agilityhoster by mmwordpress

NetMeeting 3.01

Network Setting How to

Remote Desktop Environment (Real VNC 4.1.1)

Apache Web Server

Internet Intro Service

over 50% of A+ by Zaw Lin (youth)

Drupal for myidcamp

dolphin installation in localhost

silverstripe installation in localhost

wordpress installation guider by layeik

Vbulletin Installation by morris

Web Page Development Best Practices by mmshare.org

Gmail Tips & Tricks, Internet Security Best Practices

Best Practices for Speeding Up Our Web Sites – Burmese Version (Part-A)

MaxGuideDemo001releaseV.650pages.pdf

Fruity Loop 6.0

Phpbb by Phoe La Pyae

SDLC ခေါ် Software Development Life Cycle အကြောင်း သိကောင်းစရာ by stringlive

Cracking Guide 2.0 by Rhythm

အောင်မြင့်(M.E,AU)- AutoCAD 2005 (မြန်မာ)

C++ စာအုပ် အပိုင်း ၁ (ရေးသားသူ ဦးအောင်မြင့်)

C++ စာအုပ် အပိုင်း ၁ (ရေးသားသူ ဦးအောင်မြင့်)

C++ စာအုပ် အပိုင်း ၁ (ရေးသားသူ ဦးအောင်မြင့်)

3Dmax (myanmar version)

Learning Java (myanmar version)

Networking by Myo Thura

MMphotoshopexercise1

MMphotoshopexercise2

MMphotoshopexercise3

CSS (uploaded by everlearner and written by Saturngod)


Learning AutoCad 2011 Part 1

Learning AutoCad 2011 part 2

Learning AutoCad 2011 part 3

Installation AutoCad 2011 part 1

Installation AutoCad 2011 part 2

Installation AutoCad 2011 part 3

Bat file programming

Additional Photoshop Lesson

USB thief

Linux မှာ Window က wireless driver တွေဘယ်လိုသုံးမလဲ

ISA Server 2006 Standard Edition ( Myanmar ebook)

ccproxy by phoelapyae

Database by Nyinaymin

Ulead Video tutorial 6

How to Jailbreak by သံလုံငယ်

How to install window

Teach yourself by U Aye Ko Ko (BE electronic)

Vanilla installation by m0rRis
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...