စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 3, 2011

တစ္နာရီအတြင္းမွာ Hack ခံလုိက္ရတဲ့ဆုိဒ္ပါ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...