စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 29, 2011

Creating bootable USB (3)-Ubuntu

က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအခါမွာ Operating System ေတြ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္ေအာင္နဲ ့ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေအာင္ ပုိျပီးေတာ့လဲ Portable ျဖစ္ရေအာင္ ဒီေဆာ့၀ဲေတြသုံးျပီး မိမိတုိ႔ရဲ ႔ USB Thumbnail Drive ေတြကုိ ထိထိေရာက္အသုံးျပဳၾကရေအာင္ဗ်ာ... က်ေနာ္တုိ႔ Ubuntu ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Windows ပဲျဖစ္ျဖစ္ USB Thumbnail Drive ထဲကုိ ထည့္သြင္းတဲ ့အခါမွာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳးိရွိပါတယ္ ...က်ေနာ္အေနန ဲ့ ေလာေလာဆယ္သုံးလို ့အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း(၃)မ်ဳိးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္..အရင္လဲတင္ေပးဖူးပါတယ္.....အခုကေတာ့ေနာက္ထပ္ မတူတာေတြေပါ့ဗ်ာ..
(၁) Universal USB Installer (UUI) 
(၂) YUMI – Multiboot USB Creator (Windows)
(၃) Ubuntu OS မွ  Startup Disk Creator  တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္...
 ဒီသုံးမ်ဳိးစလုံးဟာ အသုံးျပဳရလြယ္ကူတာေၾကာင့္က်ေနာ္အေနန ဲ့ Screenshot ေတြန ဲ့ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ေနာ္က္ဆုံးတစ္မ်ဳိးကေတာ့ Ubuntu OS ကုိ  bootable USB ထဲမွာ ထည့္သြင္းကုိေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္..
  1. Insert a USB stick with at least 2GB of free space
  2. Open the dash and search for Startup Disk Creator
  3. Select the Startup Disk Creator to launch the app
  1. Click 'Other' to choose the downloaded ISO file
     
  1. Select the file and click 'Open'
  1. Select the USB stick in the bottom box and click 'Make Startup Disk'
  2. That's it! When the process completes, you'll be ready to restart your computer and begin installing Ubuntu.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...