စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, October 28, 2011

သာလြန္ ျမန္မာ OS Beta 1.0 ထြက္ရွိ

သာလြန္ OS ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ ျမန္မာစာသံုးကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္ မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ေထာက္ခံ အား ေပးသူမ်ား စုေပါင္းကာ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလက စတင္၍ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သာလြန္ OS ျမန္မာမႈျပဳေရး တြင္ စတင္ခ်ိန္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ထက္ ပိုမိုၿပီးျပည့္စံုခဲ့ၿပီး ယခုအစမ္း သေဘာ ထုတ္ေဝသည့္ Version တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္တစ္ခုလံုး၌ ဖြင့္လွ်င္ဖြင့္ခ်င္း ျမင္ရသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္ အသံုးတြင္က်ယ္သည့္ Software ၁၀ ခု ေက်ာ္ကို ျမန္မာစာ အညႊန္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သာလြန္ OS Project Manager ကိုသူရလိႈင္က ဆိုသည္။ သာလြန္ OS သည္ နာမည္ေက်ာ္ အသံုးမ်ားသည့္ Linux Distro တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Ubuntu OS Version 10.10 ကို အေျခခံ၍ ျမန္မာမႈျပဳ ထုတ္လုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္တစ္ခုလံုး ရွိ ျမန္မာဘာသာ စကားအသံုးမ်ား အတြက္ ယူနီကုတ္စံႏႈန္း အတိုင္း လိုက္ နာထုတ္လုပ္ထားသည့္ ယြန္းခ်ိဳယူနီ ကုတ္ Font ကို အနည္းငယ္ျပဳျပင္ထား ေသာ သာလြန္ယူနီကုတ္စံ Font ကို အသံုးျပဳထားသည္။ (သာလြန္ Font ကို အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ Myanmar NLP Lab မွထုတ္လုပ္ထားသည့္ ျမန္ဆန္ လက္ကြက္ အခင္းအက်င္း အတိုင္း အသံုး ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။) Tharlon OS ရွိ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုမႈမ်ား အတြက္ ျမန္မာ Open source Developer မ်ား အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ Libre Works ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ Myanmar L10N Group (Myanmar Localization Group ကႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Download Here
http://rl.soenaung.info/files/tharlon-1.0-beta-i386.iso
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...