စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, October 19, 2011

လုိအပ္ရင္ သုံးၾကည့္ပါ..Top 10 Vital Hacking Software and Tools

The collection contains the most necessary programs and utilities for the hacker. All is presented in a convenient environment with background music.

Contains a following software:
Cain and Abel (sniffer)
- John the Ripper (powerful brootforce)
- NetStumbler (allows to define radius of action of network WiFi - in real time for the diagram it is possible to see size of a useful signal)- Nmap (one of the best network scanner)
- Putty (a quite good telnet the client)
- SuperScan (powerful scanner TCP of ports, pinger and hostname resolver)
- Hping (allows to generate special ICMP/UDP/TCP packages and to look through answers ping a host in style of the usual utility ping)
- Lcp (audit and restoration of passwords Windows NT / 2000 / XP / 2003)
- Nikto (perl the scanner broken Web a server, with support SSL)
- Kismet (sniffer a wireless network 802.11 and the decoder of packages)

(ႀကိဳေျပာထားပါ့မယ္ . အခုဒီ ေကာင္ေလးကုိ အဆင္ေျပသလုိ ဥာဏ္ရွိသလုိ အသုံးျပဳပါ . ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘယ္လုိသုံးရမယ္ ဘာလဲဆုိတာ ျပန္မေမးၾကဖုိ႔နဲ႔၊ ေနာက္တစ္ခါတင္ေပးပါဦးလုိ႔ မေတာင္းဆုိဖုိ႔ကုိပါ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္၊ တစ္ကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကုိ hacking နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မကၽြမ္းက်င္ပါ . လက္လွမ္းမီသေလာက္ေလးပဲ ေလ့လာေနတာပါ.) ဘေလာဂ္ေရးေနတာလဲ တတ္လုိ႔မဟုတ္ပါဘူး ၀ါသနာ၀ါလုိ႔ လုပ္ေနတာပါ ..  

Download Here
Ref:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...