စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, September 13, 2011

ADSLအင္တာနက္ လိုင္းကုိ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္းမွ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ႏႈန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...