စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Create Video Tutorials and Presentations using Wink

ေခါင္းစဥ္ကုိဖတ္ၾကည့္လုိက္တာတင္သိမွာပါ...မသုံးဖူးေသးရင္စမ္းသုံးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္.. Tutorial ေတြ၊ Presentation ေတြန ဲ့ပဲအျမဲအလုပ္လုပ္ေနရတဲ ့မိတ္ေဆြေတြအတြက္ေတာ္ေတာ္ကုိအသုံးတည့္မွာပါ...


Using the tool is very easy, and the output file can be played in most of the systems that have Macromedia Flash Player installed.
Features:
•    Available to use on all versions of Windows and Linux
•    Record audio while creating the video
•    Capture screenshots from your PC, or use images in BMP/JPG/PNG/TIFF/GIF formats.
•    Capture screenshots automatically as you use your PC, based on mouse and keyboard input
•    Free tool to use
Download Wink
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...