စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 3, 2011

System Administrator , System Engineer ေတြ သိကိုသိသင့္တဲ့ Linux System Monitoring Commands/Tools မ်ား PART-1

RFF: My Notes
အခု ေဖာ္ျပ ေပးမဲ့ tools (basic commands) ေတြက ေတာ့ system administrator , system engineer  ေတြသိသင့္တဲ့ tools  ေတြျဖစ္ပါတယ္. Linux Server တခုရဲ့ Performance ကို Monitoring လုပ္ဖိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Performance Problems  ေတြနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ Causes ေတြကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုက္ ဖိုေသာ္  လည္းေကာင္း၊ အသုံး ဝင္ တဲ့ tools ေတြျဖစ္ပါတယ္... Performance Problems ဟုဆိုရာ  တြင္ Bottlenecks (Disk/Storage | CPU | Network ...)  ျဖစ္ျခင္း ေတြပါဝင္ ပါတယ္...

     အ ေထြအထူး  စကား မခ်ီ ေတာ့ဘူး စၾကည့္ ရ ေအာင္.....


#1: command name = "top"

     ဒီ "top" command က ေတာ့ run ေနတဲ့ system တခု ရဲ့ process activity ေတြကို ေဖာ္ျပ ေပးပါလိမ္ မယ္.. သူက server ေပၚက CPU မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ process(ဘယ္လိုေျပာရမ လဲဆိုေတာ့ကာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ျဖစ္ေပၚေန ေသာ process ေတြလို သတ္မွတ္လိုရပါတယ္ )  ေတြကို delay time ၅sec (default)  ၾကာတၾကိမ္ update လုပ္ျပီ ေဖာ္ျပ ေနမွာပါ။.


အဲ သူ႕မွာက Hot Key  ေတြရွိပါတယ္.... အသုံးဝင္ တဲ့ Hot Key  မ်ားက ေတာ့.....

1) "t" summary information ကို on/off  လုပ္တာပါ
2) "m" memory information ကို on/off  လုပ္တာပါ
3) "A" system resources ေတြကို  အျမင့္ဆုံး သုံးေနတဲ့ tasks ေတြကို အျမန္နည္းနဲ႕ sort လုပ္ျပီ ရွာေဖြခ်င္ တဲ့အခါမ်ိဳး မွာ တကဲ့ကို good  တဲ့ key ပါ
4) "k" kill ခ်င္ တဲ့ process/task ေတြ႕ခဲ့ရင္  ဒီ key ကိုနိပ္ျပီ process ID (PID) ႐ိုက္ထည့္ျပီ kill ႐ံုပဲ
5) "r" run ေနတဲ့ process/task ရဲ့ priority ေတြကို change ခ်င္ ရင္ အသုံးဝင္ ပါတယ္..
6) "z"  တခါတ ေလ မ်က္ေစ့ ရဲ့ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင္ ႐ႈပ္လာ ရင္ color ေလးနဲ႕ ခြဲျခားျပီ ၾကည့္ႏိုင္ ဖို သုံးပါတယ္.. (only -  on/off)
7) "d" delay time ကို ၅sec က ေန တျခား ကိုယ္သပ္မွတ္ ခ်င္ တဲ့ sec ကို change ခ်င္ ရင္ သုံးပါတယ္
8) "f" ကိုၾကည့္ခ်င္ တဲ့ system ရဲ့ resources ကိုပဲ specific လုပ္ျပီ ၾကည့္ခ်င္ တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီ key ကို သုံးျပီ  ကို specific လုပ္မဲ့ resources ေတြကို  ေရြးခ်ယ္ျပီ specific task တခုကို setting ခ်ျပီ ၾကည့္ႏိုင္ ပါတယ္..
9) "h" ေနာက္ဆုံး အ ေနနဲ႕ မသိတာရွိလို သိခ်င္ ရင္ ဒီ key ကို သုံးလိုက္ပါ.. help  ေပါ့ဗ်ာ..
------------------------------------------+++----------------------------------------------
#2: command name = "uptime"

     ဒီ server က စျပီ power-on လိုက္ကထဲ က အခုထိ ဘယ္ ေလာက္ၾကာ ေနျပီလဲ ။။။ေနာက္ currently logon ဝင္ ထားတဲ့ user  ဘယ္ႏွစ္ ေယြာက္ ရွိလဲ ဆိုတာ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပ ေပးႏိုင္ ပါတယ္..


------------------------------------------+++----------------------------------------------
#3: command name = "w"

     ဒီ command က ေတာ့ ဘယ္သူ က ဒီ server ကို ဘယ္ေနရာ ( hostname/ip ) ေန logon ဝင္ျပီ သူက ဘာလုပ္ ေနလဲ ဆိုတာထိကို ကိုေဖာ္ ျပ ေပးႏိုင္ ပါတယ္


------------------------------------------+++----------------------------------------------
#4: command name = "ps"

     ဒီ command က ေတာ့ "top" command နဲ႕ နဲနဲ ဆင္ တူပါတယ္ ဒါေပမဲ့ သူက information ကိုပိုျပီ detail ျပႏိုင္ ပါတယ္..သူက current run ေနတဲ့ process ေတြကို snapshot ပံုစံ နဲ႕ ျပတာ ပါ.. သူ႕မွာ တြဲျပီ သံုးလို႕ ရတဲ့ Option ေတြအမ်ား ပါ... အဲဒီ အထဲက မွ တခ်ိဳ႕ ကိုပဲ ဒီမွာ ေဖာ္ျပသြား ပါမယ္...

  1) #ps -A OR #ps -e  Process အားလုံးကို select လုပ္ျပီ ၾကည့္မယ္ဆို ရင္


  2) #ps -Al OR #ps -el ဒါက ေတာ့ Long Format  နဲ႕ၾကည့္တာပါ


  3) #ps axu သူကလဲ process ေတြကို print လုပ္တာပါပဲ  ဒါေပမဲ့ ၾကည့္ရတာ ရွင္းတယ္


  4) #ps -u username u  user တ ေယြာက္ ရဲ့ run ေနတဲ့ process ေတြကို  ၾကည့္မယ္ဆိုရင္


  5) #ps axo pid,pcpu,stat,user,tty ကိုဟာကို information ကို specific လုပ္ျပီ ၾကည့္မယ္ဆို ရင္


  6) #ps -C process-name   Process Name က ေန Process ID (PID) ကိုၾကည့္ဖို


      ( #pgrep process-name နဲ႕လဲ အသံုး လိုရပါတယ္ )

  7) #ps -p process-ID  Process ID က ေန Process Name ကိုၾကည့္ဖို


  8) #ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -2 Memory အစားဆုံး Process ၂ ခု ကို ၾကည့္ ဖို 


  9) #ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -3 CPU အစားဆုံး Process 3 ခု ကို ၾကည့္ ဖို Part 2 တြင္ ဆဟ္ၾကည့္ပါရန္


>>

UTEE

Thursday, 22 September 2011


VM Image LOCK က်သြားရင္ ဘယ္လို လုပ္ ရမလဲ???

သင္ရဲ့ Snapshot ေတြနဲ႕ Run ေနတဲ့ VM-Image က ပံုပါ အတိုင္း LOCK က်သြား ျပီဆိုပါေတာ့...ဘာလို႕ LOCK က်တာ လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ကေတာ့။။။ .vmdk file ေတြတခု ထက္ပို ရွိလာလိုပါ. ဘာလို႕ .vmdk ေတြပို လာလဲဆိုေတာ့ Snapshot ေတြေၾကာင္. ပိုလာတာ ပါ..အဲဒီ Snapshot Disk (snapshot file extension with .vmdk) ေတြထဲကတခု က LOCk က်သြားတာပါ...
VMware က .vmdk file ေတြကို Name မထက္ေအာင္ ေတာ့ ခြဲ ျပီ Save ပါတယ္... ( ဥပမာ ။ yourVMimage-xxxx1.vmdk)
ဒီ Problem က VM-Image ကိုတေနရာကေန တေနရာ ကို (to different LUM (logical unit number)) ေရႊ႕ တယ္ ျပီးေနာက္ အရင္ေနရာ (to same LUN) ကို ျပန္ ေရႊ႕တဲ့အခါ မ်ိဳး OR ေနာက္ .vmx file corrupted  ျဖစ္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္..

(အဲဒီ အခါ မွာ သင္ဟာ အဲဒီ VM-Image ရဲ့ Folder ေအာက္က MAIN  ျဖစ္တဲ့ .vmdk file ကို copy လုပ္ ၊ ျပီေနာက္ New Virtual Machine အသစ္ create လုပ္ျပီ HDD ေနရာမွာ Existing Virtual Disk  ကို point  ေပးျပီ ျပန္ Run  ရင္ Run ႏိုင္ပါတယ္..ဒါေပမဲ့ Snapshot ေတြဆီ ျပန္သြား ခ်င္ရင္ဘယ္လို လုပ္မလဲ??)

ဒီေနရာ မွာ Snapshot ေတြလဲ မပ်က္ဘူး Lock က်တာလဲ Clear ျဖစ္ဖို အလြယ္ဆုံး နည္းလမ္း ကေတာ့ သင္ရဲ့ VM-Image Folder ေအာက္က .lck နဲ႕ဆုံးတဲ့ file  ေတြကို delete လုပ္လိုက္ ပါ  ျပီ:ရင္ သင္ VM-Image ကိုျပန္ Run ပါ OK သြားပါ လိမ္မယ္...
သိတာ ေလး share လိုက္ပါသည္...:)

Note: " ေရႊ႕" ကို burglish  တြင္ ႐ိုက္တာ မရလို Gtalk တြင္ ႐ိုက္ ေပးေသာ May Net (Internet and Game Center) အား ေက်းဇူး တင္ပါသည္။။.

>>

UTEE

VMware Guest Image (Window, Linux, ..) တခုကို High Performance သံုးလိုရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ

  ဥပမာ... သင္သူငယ္ခ်င္း တ ေယာက္က ငါ window OS  နဲ႕မင္းလိုခ်င္တဲ့ server ကို  vmware image လုပ္ထားတယ္ အဆင္သင္ သံုး ႐ံုပဲ ဆိုျပီေပးလိုက္ ျပီ ဆိုပါေတာ့.. (ဤေနရာတြင္ Local Machine တခုခုကို Vmware Converter  နဲ႕ VMware Image အျဖစ္သို  convert လုပ္ထားျခင္း မ်ားလဲပါဝင္သည္)
         သင္လဲ copy ကူး ယူလာျပီ သင္ရဲ့ Laptop or PC ေပၚက VMware Workstation or Server or Player  နဲ႕ သံုးၾကည့္ေရာ... သင္သူငယ္ခ်င္း ရဲ့စက္ေပၚမွာ စျပီ Create  လုပ္ခဲ့တဲ့ VM-Image က  သင္ရဲ့စက္ ေပၚမွာ RUN တဲ့အခါ Screen  ကလဲ Full မျမင္ရဘူး Hardware တခ်ိဳ ကလဲ Driver ေတြမေတြ႕ဘူး ဆိုပါေတာ့... သင္သူငယ္ခ်င္း စက္ေပၚမွာ တုန္းက အေကာင္း သင္စက္ ေပၚ  ေရာက္မွ Basement Hardware ခ်င္းမတူ ေတာ့ ျဖစ္တက္ပါတယ္... အဲဒီအေျခအေန မွာ VMware Tools (http://www.vmware.com/support/ws55/doc/new_guest_tools_ws.html)  ကိုလိုလာပါျပီ....

VMware Workstation သံုးတဲ့သူမ်ား အဖိုက ေတာ့ VMware tool ပါျပီ သားမို လြယ္ကူ ပါတယ္...

For VMware Player User
         သင္က VMware Player ကိုသံုး ျပီ RUN တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ VMware Player Latest Version  ေတြမွာ Auto  မပါေတာ့ပါဘူး.
VMware Tools ကို www.vmware.com ကေန down ရင္ down OR VMware Workstation Install လုပ္ထားတဲ့ စက္တလုံး ကေန လိုအပ္တဲ့ file ေတြကို copy ျပီ ကိုသင္ရဲ့ vm-image ထဲကို install လုပ္ျခင္း ျဖစ္လဲရ ႏိုင္ပါတယ္..

         File Copy ျပီ Install လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့......
1) Workstation Install လုပ္  ထားတဲ့ စက္ရဲ့ "c:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation"  Folder ေအာက္က "windows.iso" file  ကို copy ကူး ျပီေနာက္ သင္စက္ တေနရာရာ မွာ paste  လိုက္ပါ. [အဲဒီ Folder ေအာက္မွာ .iso extension နဲ႕ file (winPre2k.iso, windows.iso, solaris.iso, netware.iso, linux.iso, freebsd.iso)  မ်ားကို ေတြႏိုင္ပါတယ္.. အခု vm-image က window OS ဆိုေတာ့ windows.iso ေပါ့  Linux OS ဆိုရင္ linux.iso ေပါ့ ]
2) အဲဒီ windows.iso ကို သင္ vmware player ရဲ့  Edit Virtual machine setting  ထဲက CD/DVD section ေနရာမွာ iso ကို သံုးမယ္ဆိုျပီ သင္ ရဲ့ windows.iso ထားထား တဲ့ေနရာ ကို point ေပးလိုက္ပါ..
3)သင္ရဲ့ vm-image ကို power-on လိုရပါျပီ. သင္ရဲ့ vmware os ထဲက cd/dvdrom  ကို ဖြင့္ျပီ vmware tools ကို install လုပ္လိုရ ပါျပီ။ installation ကနဲနဲ ေတာ့ၾကာ ပါတယ္။။  ျပီေနာက္ vmware OS ကို Reboot လုပ္လိုက္ပါ... သင္ရဲ့ VMware OS ကို Check ၾကည့္လိုက္ပါ... VMware Tools Install မလုပ္ခင္ ကနဲ႕ ကြာသြားပါ  လိမ္မယ္...

>>

UTEE

SSH Access To VMware ESXi Server

သင္ဟာ VMware ESXi OS ကို VMware vSphere Client မွ Management လုပ္တယ္ပဲ ထားအံုး တခ်ိဳ ေသာ အခ်ိန္ေတြ မွာ SSH Access ကို လိုအပ္ပါတယ္..

သာမန္ အားျဖင့္ VMware ESXi OS Installation ျပီသည့္ေနာက္ SSH ကို Auto မဖြင့္ထားပါဘူး...

အဲဒီေတာ့ SSH Access ကို Open  ဖိုကို ေအာက္ပါအ တိုင္း Follow လုပ္လိုက္ပါ

VMware ESXi Host မွာ Installation  ျပီတဲ့ေနာက္ First Screen မွာ သင္ရဲ့ VMware ESXi Version နဲ႕ ေနာက္  သင္ Host ရဲ့ CPU and Memory Information  ေတြကို ျမင္ေတြရမွာ ပါ... အဲဒီ screen ရဲ့ဘယ္ေအာက္ေဒါင္ မွာ <f2> Customize System  ညာေအာက္ေဒါင္မွာ  <f12> Shut Down/Restart ဆိုတာေတြပါပါ တယ္..</f12></f2>

1) အဲ ဒီ Screen ေနရာမွာ Alt+F1  ကို press လိုက္ပါ..

အဲဒီေနာက္ (-) sign ေလးမိတ္တုက္မိတ္တုက္ ပဲသင္ ျမင္ရပါမယ္

2) CLI Prompt ထဲကို ေရာက္ဖိုကို " unsupported "   ဆိုျပီ  ႐ိုက္ျပီ enter press လိုက္ပါ  (သင္႐ိုက္တာ ဘာမွ ျမင္ရမွာမဟုတ္ ပါဘူး)

password ေတာင္းပါ လိမ္မယ္

3) " unsupported " ထက္႐ိုက္ပါ (Root အတြက္ password setup  လုပ္ျပီျပီ ဆိုရင္ေတာ့ root password ကို႐ိုက္ပါ)

CLI Prompt ထဲကို ေရာက္ပါျပီ

4) ျပီေနာက္ vi edit  နဲ႕ /etc ေအာက္က inetd.conf  ကို edit လုပ္ဖို "vi /etc/inted.conf"  ႐ိုက္လိုက္ပါ

5) inetd.conf ထဲမွာ Remote shell access ဆိုတဲ့ section မွာ ssh အတြက္ လိုင္း၂ေၾကာင္း telnet အတြက္   လိုင္း၂ေၾကာင္း ျမင္ရတဲ့ အထဲက ssh stream tcp  လိုင္းရဲ့ ေရွဆုံးက "#" sign  ကို remove လုပ္လိုက္ျပီ save လိုက္ပါ... ( IPv6 အတြက္ပါဆိုရင္ ssh stream tcp6 ဆိုတဲ့လိုင္း ပါ "#" sign ေလး remove လုပ္ရန္)

6) ျပီရင္ေတာ့ ESXi Server ကို Restart ခ်လိုက္ပါ.. Restart  မခ်ခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ "ps -a |grep inetd"  ႐ိုက္ျပီ inetd ရဲ့ process number ကိုၾကည့္ျပီ "kill process-number" နဲ႕ kill  လိုက္ပါ ျပီရင္ "inetd" ႐ိုက္ျပီ inetd service ကိုျပန္ run ႏိုင္ပါတယ္....

 ရျပီ SSH Client တခုခု နဲ႕ Login  ဝင္ လိုရပါျပီ.... :)

>>

UTEE

အေျခခံ IPTABLES Firewall/Gateway တည္ေဆာက္ ျခင္း

Linux system ျဖင့္ Iptables firewall/gateway တခု တည္ေဆာက္ မယ္ဆို ရင္ သင္ဟာ iptables  ကိုမသိေသး ရင္ rule စ ေရးဖို အခက္ ေတြပါလိမ္မယ္...

ဒါဆို ရင္ေတာ့ ဒီ link " http://easyfwgen.morizot.net/gen/ " ေလးကို သံုး ျပီ basic rule ကိုစ ေရးႏိုင္ပါတယ္..

ေနာက္မွ ကိုယ္စိတ္ တိုင္းက် Basic Rule ကိုၾကည့္ျပီ လိုတလို Rule ကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္.

ျပီမွ Generate လုပ္ ျခင္း ျဖင့္ထြတ္ လာတဲ့ rule ကို .sh နဲ႕သိမ္းျပီ မိမိ အသံုး ျပဳမည့္ linux OS ေပၚမွာ script type နဲ႕ သံုး ႏိုင္ပါတယ္..

>>

UTEE

VMware ESXi အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း....

*****VMware ESXi ရဲ့ History ေတြ အသုံးဝင္ ပုံ ေတြကို သင္ရွာ ျပီ ဖက္ႏိုင္ မည္ဟု ေမ်ာ္လင္ ပါသည္*****


သင္ဟာ သင့္ရဲ့ local servers ေတြအတြက္ hardware ေတြအမ်ားၾကီး မသံုး ခ်င္ တဲ့အခါ မွာ သင္ဟာ သင္ရဲ့ local servers ေတြကို Virtual Run  ဖို စဥ္စား ေကာင္း စဥ္စားပါ လိမ္ မယ္. အဲဒီအခါ က်ရင္ေတာ့ လက္ရွိ မွာေတာ့ VMware ESXiက အေကာင္းဆုံးလို ျမင္မိပါတယ္...

ဘာေၾကာင္ လဲဆိုေတာ့ VMware ESXi 4.1(VMware 5 က Release လုပ္ဖို နီးေနပါျပီ Free Version ရမရေတာ့ မသိေသး ဘူး) အထိကို free version အေနနဲ႕ အသုံး ျပဳလို ရ ပါတယ္... Free Version ဆိုေပမဲ့လဲ Full Version ရဲ့ 80% ေလာက္ ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိလွပါတယ္.. www.vmware.com မွာ Account ဖြင့္ျပီ download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ Free Version အ တြက္ License Key  ပါေပး ပါ လိမ္မယ္. License Key မထဲ့ ရင္ေတာ့ ရက္သံုးဆယ္ version ေပါ့... Free License Keyနဲ႕ Active လုပ္ျပီရင္ ေတာ့ Never Expires  ျဖစ္ပါမယ္...

အဲ တခုက VMware ESXi OS အတြက္ တကဲ့ ကို Virtualization Support ေပးတဲ့ Server Hardware (Product for VMware) နဲ႕ Host လုပ္ မွာလား ဒါမွ မဟုတ္  High Performance PC တလုံးနဲ႕ လုပ္မွာ လားဆိုတာ ေတာ့ ကိုရဲ့ Budget ေပၚမူတည္ ျပီ ဆုံးျဖတ္ ေပါ့...
(Note: Datacenter ေတြ Large Network and Servers Infrastructure  ေတြ အတြက္ဆိုရင္ ေတာ့ VMware အတြက္ သီးသန္ ထုတ္တဲ Product  ပဲသုံး ပါတယ္/ ေတြဝယ္ သင္ပါတယ္..)

သာမန္ အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ High Performance Type ေတြကိုပဲ  သံုးသင္ ပါတယ္ ။။ ဘာလိုလဲ ဆိုေတာ့ တကယ္ Server Product for VMware ေတြက ေစ်းမေသး လိုပါ... :)

ဒါဆိုရင္ VMware ESXi support  ေပးတဲ့ Hardware ေတြ ေရြးခ်ယ္ ဖို လိုလာပါျပီ...
VMware ESXi က hardware တိုင္းနဲ႕ ေတာ့ compatible  မျဖစ္ပါဘူး အဲ့ဒါ ေၾကာင္ VMware ESXi အတြက္ Hardware ဝယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အရင္ဆုံး compatible ျဖစ္မဲ့ hardware ကိုမဝယ္ခင္ ေရြးခ်ယ္ သင္ပါတယ္။။။ ဝယ္ျပီးမွ compatible မျဖစ္ဝူး ဆိုေသျပီ ပဲ..

VMware  ESXi  compatible  ျဖစ္တဲ့ hardware list  ကို ဒီ Link (http://www.vm-help.com/esx40i/esx40_whitebox_HCL.php  || http://ultimatewhitebox.com/ ) ေတြနဲ႕ check ျပီေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္...

အဒီက ေတြႏိုင္တဲ့ problem ေတြကေတာ့
1) onboard network card ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား default support မျဖစ္ပါဝူး ( support ျဖစ္တဲ့ network card သက္သက္ဝယ္ ျပီးသုံး ရင္ အဆင္ ေျပပါတယ္ / မဝယ္ခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ driver patch  ရွာ download ျပီ သုံးႏိုင္ပါတယ္ )
2) Storage အတြက္ RAID လုပ္မယ္ဆိုရင္ Software RAID  နဲ႕ Compatible မျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္ ( Hardware RAID ဝယ္သုံးပါ )

ေရြးခ်ယ္ list လုပ္ျပီ ျပီဆိုရင္ေတာ့ မိမိ ၏ list အရ hardware ဝယ္ျပီ install လုပ္ႏိုင္ပါျပီ..

Note: Network Card သက္သက္သုံး မယ္ / ေနာက္မွ Driver Patch ကို download လုပ္သုံး မယ္ဆို ရင္ေတာ့ compatible မျဖစ္တဲ့ Onboard Network Card  ကို Disable လုပ္ျပီ မွ ESXi Installation Complete ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္.

က်န္တဲ့ အပိုင္းေလး ေတြ ၾကံုၾကိဳက္ရင္ share ပါဦးမည္....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...