စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, September 19, 2011

Window မွာသံုးတဲ့ Software ေတြ Linux မွာေရာသံုးလို ့ရသလား ?

RFF: ရခုိင္သား


Window မွာသံုးတဲ့ Software ေတြ Linux မွာသံုးလို ့ရသလား လို ့ေမးလာမယ္ဆိုရင္ ရတယ္လို ့ဘဲေျပာရပါလိမ့္မယ္။
ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့Window မွာ Photoshop CS ကိုသုံုးႏိုင္သလို Linux မွာ GIMP ကိုသံုးလို ့ရပါတယ္။
Window မွာ Microsoft Office ကိုသံုးသလို Linux မွာ Open Office သံုးမယ္ဗ်ာ။ Window မွာ Page Maker သံုးသလို
Linux မွာ Scribus ကုိသံုးၾကည့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ေကာ ……
ဟုတ္ျပီ တကယ္လို ့Window software ကိုသာသံုးခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Wine ကို install လုပ္ျပီးသံုးရပါမယ္။
ဒါေပမယ့္လို ့Linux မွာ Alternative Software နဲ ့သံုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Install လုပ္ၿပီး သံုးလိုက္ရံုေပါ့ဗ်ာ။
ေအာက္မွာ Alternative Software ေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

Windows Software Linux Equivalent/Alternative
3D Home Architect
Sweet Home 3D ( http://sweethome3d.sourceforge.net/index.html )
3D Studio Max
K-3D ( http://www.k-3d.org/ )
Wings 3D ( http://www.wings3d.com/ )
Art of Illusion ( http://www.artofillusion.org/ )
Blender ( http://www.blender.org/ )
ACDSee
KuickShow ( http://kuickshow.sourceforge.net/ )
ShowImg ( http://www.jalix.org/projects/showimg/ )
Geeqie ( http://geeqie.sourceforge.net/ )
Gwenview ( http://gwenview.sourceforge.net/ )
GQview ( http://gqview.sourceforge.net/ )
Eye of GNOME ( http://www.gnome.org/projects/eog/ )
Adobe Acrobat Reader
okular ( http://okular.kde.org/ )
Xpdf ( http://www.foolabs.com/xpdf/ )
Evince ( http://www.gnome.org/projects/evince/ )
ePDFView ( http://trac.emma-soft.com/epdfview/ )
Adobe Audition
Audacity ( http://audacity.sourceforge.net/ )
Adobe Illustrator
Skencil ( http://www.skencil.org/ )
Inkscape ( http://www.inkscape.org/ )
Karbon14 ( http://www.koffice.org/karbon/ )
Xara Xtreme for Linux ( http://www.xaraxtreme.org/ )
Adobe Lightroom
Darktable ( http://darktable.sourceforge.net/ )
Adobe PageMaker
Scribus ( http://www.scribus.net/ )
Adobe PhotoAlbum
jBrout ( http://jbrout.manatlan.com/ )
gThumb ( http://live.gnome.org/gthumb/ )
Shotwell ( http://www.yorba.org/shotwell/ )
F-Spot ( http://f-spot.org/Main_Page )
KPhotoAlbum ( http://www.kphotoalbum.org/ )
digiKam ( http://www.digikam.org/ )
Adobe Photoshop
CinePaint ( http://www.cinepaint.org/ )
Krita ( http://www.koffice.org/krita/ )
GIMP ( http://www.gimp.org/ )
Adobe Premiere
VideoLAN Movie Creator ( http://trac.videolan.org/vlmc/ )
LiVES ( http://lives.sourceforge.net/ )
Kdenlive ( http://kdenlive.sourceforge.net/ )
Lombard ( http://yorba.org/lombard/ )
cinefx ( http://www.cinefx.org/ )
PiTiVi ( http://www.pitivi.org/wiki/Main_Page )
Cinelerra ( http://cvs.cinelerra.org/ )
Kino ( http://www.kinodv.org/ )
OpenShot ( http://www.openshotvideo.com/ )
Ant Movie Catalog
Moviefly ( https://savannah.nongnu.org/projects/lmc/ )
AOL Instant Messenger (AIM)
Kopete ( http://kopete.kde.org/ )
Pidgin ( http://pidgin.im )
APC PowerChute
Network UPS Tools ( http://www.networkupstools.org/ )
Apcupsd ( http://www.apcupsd.com/ )
PowerD ( http://power.sourceforge.net/ )
CDex
Sound Juicer ( http://www.burtonini.com/blog/computers/sound-juicer )
Rubyripper ( http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Rubyripper )
ripperX ( http://ripperx.sourceforge.net/ )
Grip ( http://nostatic.org/grip/ )
KAudioCreator ( http://www.icefox.net/programs/?program=KAudioCreator )
Collectorz
aviManager ( http://avimanager.sourceforge.net/ )
Tellico ( http://periapsis.org/tellico/ )
GCstar ( http://www.gcstar.org/ )
Alexandria ( http://alexandria.rubyforge.org/ )
vMovieDB ( http://vmoviedb.sourceforge.net/ )
Griffith ( http://griffith.cc/ )
Katalog ( http://salvaste.altervista.org/ )
Dreamweaver
Quanta Plus ( http://quanta.kdewebdev.org/ )
Nvu ( http://www.nvu.com/ )
Geany ( http://geany.uvena.de )
Screem ( http://www.screem.org/ )
KompoZer ( http://www.kompozer.net/ )
Bluefish ( http://bluefish.openoffice.nl/index.html )
DVDShrink
k9copy ( http://k9copy.sourceforge.net/ )
OGMRip ( http://ogmrip.sourceforge.net/ )
Thoggen ( http://thoggen.net/ )
xdvdshrink ( http://dvdshrink.sourceforge.net/ )
qVamps ( http://vamps.sourceforge.net/ )
dvd::rip ( http://www.exit1.org/dvdrip/ )
AcidRip ( http://untrepid.com/acidrip/ )
Everest
HardInfo ( http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage )
Evernote
QuickFox Notes ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13572/ )
BasKet ( http://basket.kde.org/ )
Tomboy ( http://live.gnome.org/Tomboy/ )
Zim ( http://zim-wiki.org/ )
Finale
Lilypond ( http://www.lilypond.org )
Denemo ( http://denemo.sourceforge.net/index.html )
Rosegarden ( http://www.rosegardenmusic.com/ )
MuseScore ( http://musescore.org/ )
NoteEdit ( http://noteedit.berlios.de/ )
Brahms ( http://brahms.sourceforge.net/ )
FL Studio
LMMS ( http://lmms.sourceforge.net/ )
Jokosher ( http://www.jokosher.org/ )
Ardour ( http://www.ardour.org )
Fontographer
FontForge ( http://fontforge.sourceforge.net/ )
foobar2000
Banshee ( http://banshee-project.org/Main_Page )
aTunes ( http://www.atunes.org/ )
SongBird ( http://www.songbirdnest.com )
Quod Libet ( http://www.sacredchao.net/quodlibet )
Exaile ( http://www.exaile.org/ )
Amarok ( http://amarok.kde.org/ )
Listen ( http://listengnome.free.fr/ )
Rhythmbox ( http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/ )
gtkpod ( http://www.gtkpod.org/ )
Forte Agent
Pan ( http://pan.rebelbase.com/ )
Fraps
Yukon ( https://devel.neopsis.com/projects/yukon/ )
recordMyDesktop ( http://recordmydesktop.sourceforge.net/ )
FreeRIP
Sound Juicer ( http://www.burtonini.com/blog/computers/sound-juicer )
Rubyripper ( http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Rubyripper )
ripperX ( http://ripperx.sourceforge.net/ )
Grip ( http://nostatic.org/grip/ )
KAudioCreator ( http://www.icefox.net/programs/?program=KAudioCreator )
FruityLoops
Hydrogen ( http://www.hydrogen-music.org/ )
Google Desktop Search
Google Desktop ( http://desktop.google.com/linux/index.html )
Beagle ( http://beagle-project.org/ )
Guitar Pro
TuxGuitar ( http://www.tuxguitar.com.ar/home.html )
kguitar ( http://sourceforge.net/projects/kguitar/ )
DGuitar ( http://dguitar.sourceforge.net/ )
iTunes
Banshee ( http://banshee-project.org/Main_Page )
aTunes ( http://www.atunes.org/ )
SongBird ( http://www.songbirdnest.com )
Quod Libet ( http://www.sacredchao.net/quodlibet )
Exaile ( http://www.exaile.org/ )
Amarok ( http://amarok.kde.org/ )
Listen ( http://listengnome.free.fr/ )
Rhythmbox ( http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/ )
gtkpod ( http://www.gtkpod.org/ )
iView MediaPro
jBrout ( http://jbrout.manatlan.com/ )
gThumb ( http://live.gnome.org/gthumb/ )
Shotwell ( http://www.yorba.org/shotwell/ )
F-Spot ( http://f-spot.org/Main_Page )
KPhotoAlbum ( http://www.kphotoalbum.org/ )
digiKam ( http://www.digikam.org/ )
Legacy Family Tree
GRAMPS ( http://gramps-project.org/ )
LimeWire
FrostWire ( http://www.frostwire.com/ )
Meal Master
krecipe ( http://krecipes.sourceforge.net/ )
Gourmet Recipe Manager ( http://grecipe-manager.sourceforge.net/ )
Microsoft Access
Kexi ( http://www.koffice.org/kexi/ )
knoda ( http://www.knoda.org )
GNOME-DB ( http://www.gnome-db.org/ )
Microsoft Excel
KSpread ( http://www.koffice.org/kspread/ )
Open Calc ( http://www.openoffice.org/product/calc.html )
Gnumeric ( http://www.gnome.org/projects/gnumeric/ )
Microsoft Frontpage
Quanta Plus ( http://quanta.kdewebdev.org/ )
Nvu ( http://www.nvu.com/ )
Geany ( http://geany.uvena.de )
Screem ( http://www.screem.org/ )
KompoZer ( http://www.kompozer.net/ )
Bluefish ( http://bluefish.openoffice.nl/index.html )
Microsoft HyperTerminal
minicom ( http://alioth.debian.org/projects/minicom/ )
GtkTerm ( http://freshmeat.net/projects/gtkterm/ )
Microsoft Internet Explorer
Opera ( http://www.opera.com/download/ )
Epiphany ( http://www.gnome.org/projects/epiphany/ )
Firefox ( http://www.mozilla.com/firefox/ )
Konqueror ( http://www.konqueror.org/ )
Microsoft Money
Skrooge ( http://skrooge.org/ )
KMyMoney ( http://kmymoney2.sourceforge.net/ )
GNUcash ( http://www.gnucash.org/ )
Grisbi ( http://www.grisbi.org/ )
Gnofin ( http://gnofin.sourceforge.net/ )
Microsoft Office
OpenOffice ( http://www.openoffice.org/ )
KOffice ( http://www.koffice.org/ )
GNOME Office ( http://www.gnome.org/gnome-office/ )
Microsoft OneNote
QuickFox Notes ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13572/ )
BasKet ( http://basket.kde.org/ )
Tomboy ( http://live.gnome.org/Tomboy/ )
Zim ( http://zim-wiki.org/ )
Microsoft Outlook (Express)
Thunderbird ( http://www.mozilla.com/thunderbird/ )
Evolution ( http://www.gnome.org/projects/evolution/ )
Microsoft Powerpoint
Open Office Impress ( http://www.openoffice.org/product/impress.html )
KPresenter ( http://www.koffice.org/kpresenter/ )
Microsoft Project
KPlato ( http://www.koffice.org/kplato/ )
OpenProj ( http://openproj.org/openproj )
Planner ( http://live.gnome.org/Planner )
GanttProject ( http://ganttproject.sourceforge.net/ )
TaskJuggler ( http://www.taskjuggler.org/ )
Microsoft Visio
Dia ( http://www.gnome.org/projects/dia/ )
Kivio ( http://www.koffice.org/kivio/ )
Microsoft Windows Media Center
Freevo ( http://freevo.sourceforge.net/ )
XBMC Media Center ( http://xbmc.org/ )
MythTV ( http://www.mythtv.org )
Moovida ( http://www.moovida.com )
Boxee ( http://www.boxee.tv/ )
LinuxMCE ( http://www.linuxmce.com/ )
Microsoft Word
Open Office Writer ( http://www.openoffice.org/product/writer.html )
AbiWord ( http://www.abisource.com/ )
Kword ( http://www.koffice.org/kword/ )
mIRC
Konversation ( http://konversation.kde.org/ )
Xchat ( http://www.xchat.org/ )
KVIrc ( http://www.kvirc.net/ )
BitchX ( http://www.bitchx.org/ )
ChatZilla! ( http://chatzilla.hacksrus.com/ )
irssi ( http://www.irssi.org/ )
Pidgin ( http://pidgin.im )
Mp3tag
Pinkytagger ( http://pinkytagger.sourceforge.net/ )
Kid3 ( http://kid3.sourceforge.net/ )
EasyTAG ( http://easytag.sourceforge.net/ )
Cowbell ( http://more-cowbell.org/ )
Audio Tag Tool ( http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/ )
MSN messenger
Mercury Messenger ( http://www.mercury.to/ )
Kopete ( http://kopete.kde.org/ )
aMSN ( http://amsn-project.net/ )
Pidgin ( http://pidgin.im )
Mudbox
SharpConstruct ( http://sharp3d.sourceforge.net )
Nero Burning Rom
X-CD-Roast ( http://www.xcdroast.org/ )
Brasero ( http://perso.orange.fr/bonfire/index.htm )
GnomeBaker ( http://gnomebaker.sourceforge.net/ )
K3b ( http://www.k3b.org/ )
Graveman! ( http://graveman.tuxfamily.org/ )
NetMeeting
Ekiga ( http://www.gnomemeeting.org/ )
NetStumbler
SWScanner ( http://www.swscanner.org/ )
Kismet ( http://www.kismetwireless.net/ )
NewzCrawler
RSSOwl ( http://www.rssowl.org/ )
Liferea ( http://liferea.sourceforge.net/ )
BasKet ( http://basket.kde.org/ )
Akregator ( http://akregator.kde.org/ )
Blam ( http://www.cmartin.tk/blam.html )
Straw ( http://www.gnome.org/projects/straw/ )
Notepad
leafpad ( http://tarot.freeshell.org/leafpad/ )
NEdit ( http://www.nedit.org/ )
jEdit ( http://www.jedit.org/ )
gedit ( http://www.gnome.org/projects/gedit/ )
Kate ( http://kate-editor.org/ )
tpad ( http://tclpad.sourceforge.net/ )
Scribes ( http://scribes.sourceforge.net/ )
OrangeCD Catalog
GWhere ( http://www.gwhere.org )
Origin
SciGraphica ( http://scigraphica.sourceforge.net/ )
Partition Magic
Partimage ( http://www.partimage.org/Main_Page )
GParted ( http://gparted.sourceforge.net/ )
QtParted ( http://qtparted.sourceforge.net )
PhotoME
FotoTagger ( http://sourceforge.net/projects/fototagger/ )
Picasa
jBrout ( http://jbrout.manatlan.com/ )
gThumb ( http://live.gnome.org/gthumb/ )
Shotwell ( http://www.yorba.org/shotwell/ )
F-Spot ( http://f-spot.org/Main_Page )
KPhotoAlbum ( http://www.kphotoalbum.org/ )
digiKam ( http://www.digikam.org/ )
Pro Tools
LMMS ( http://lmms.sourceforge.net/ )
Jokosher ( http://www.jokosher.org/ )
Ardour ( http://www.ardour.org )
Quicken
Skrooge ( http://skrooge.org/ )
KMyMoney ( http://kmymoney2.sourceforge.net/ )
GNUcash ( http://www.gnucash.org/ )
Grisbi ( http://www.grisbi.org/ )
Gnofin ( http://gnofin.sourceforge.net/ )
Sibelius
Lilypond ( http://www.lilypond.org )
Denemo ( http://denemo.sourceforge.net/index.html )
Rosegarden ( http://www.rosegardenmusic.com/ )
MuseScore ( http://musescore.org/ )
NoteEdit ( http://noteedit.berlios.de/ )
Brahms ( http://brahms.sourceforge.net/ )
Snagit
Shutter ( http://shutter-project.org/ )
SoulSeek
Nicotine ( http://nicotine.thegraveyard.org/ )
Nicotine-Plus ( http://nicotine-plus.sourceforge.net/ )
SoundForge
ReZound ( http://rezound.sourceforge.net/ )
Total Commander
GNOME Commander ( http://www.nongnu.org/gcmd/ )
xfe ( http://roland65.free.fr/xfe/ )
Tux Commander ( http://tuxcmd.sourceforge.net/ )
Midnight Commander ( http://www.ibiblio.org/mc/ )
Krusader ( http://krusader.sourceforge.net/ )
Traktor DJ
Mixxx ( http://mixxx.sourceforge.net/ )
terminatorX ( http://www.terminatorx.org/ )
TweetDeck
Pino ( http://pino-app.appspot.com/ )
Choqok ( http://choqok.gnufolks.org/ )
Videora
thin liquid film ( http://thinliquidfilm.org/ )
Winamp
Audacious ( http://audacious-media-player.org/Main_Page )
Amarok ( http://amarok.kde.org/ )
XMMS ( http://www.xmms.org/ )
Windows Media Player
KPlayer ( http://kplayer.sourceforge.net/ )
xine ( http://xinehq.de/ )
mplayer ( http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html )
VLC Player ( http://www.videolan.org/vlc/ )
Windows Movie Maker
VideoLAN Movie Creator ( http://trac.videolan.org/vlmc/ )
LiVES ( http://lives.sourceforge.net/ )
Kdenlive ( http://kdenlive.sourceforge.net/ )
Lombard ( http://yorba.org/lombard/ )
cinefx ( http://www.cinefx.org/ )
PiTiVi ( http://www.pitivi.org/wiki/Main_Page )
Cinelerra ( http://cvs.cinelerra.org/ )
Kino ( http://www.kinodv.org/ )
OpenShot ( http://www.openshotvideo.com/ )
WinIso
KIso ( http://kiso.sourceforge.net/ )
WinMerge
Meld ( http://meld.sourceforge.net/ )
KDiff3 ( http://kdiff3.sourceforge.net/ )
xxdiff ( http://furius.ca/xxdiff/ )
Kile ( http://kile.sourceforge.net/ )
WinTV
Zapping ( http://zapping.sourceforge.net/Zapping/index.html )
KWinTV ( http://www.kwintv.org/ )
xawtv ( http://linux.bytesex.org/xawtv/ )
XdTV ( http://xawdecode.sourceforge.net/ )
tvtime ( http://tvtime.sourceforge.net/ )
WS_FTP
gFTP ( http://gftp.seul.org/ )
FireFTP ( http://fireftp.mozdev.org/ )
Zbrush
SharpConstruct ( http://sharp3d.sourceforge.net )
ZoneAlarm
Guarddog ( http://www.simonzone.com/software/guarddog/ )
Firestarter ( http://www.fs-security.com/ )
Zscreen
Shutter ( http://shutter-project.org/ )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...