စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 8, 2011

DDos Tool Collection

RFF : Techno-clans

(DoS) Nukerz:
Rocket v1.0 = http://users.otenet.gr/~dstefan/cgi-bin/RocketV1_0.zip
—————————————————————————-
Inferno Nuler = http://users.otenet.gr/~matisnfx/inf3rn0_nk.zip
—————————————————————————-
Nemesy = http://users.otenet.gr/~dstefan/cgi-bin/n3m3sy.zip
—————————————————————————-
IGMP Nuke = http://users.otenet.gr/~dstefan/cgi-bin/lgmp.zip
—————————————————————————-
Panther Mode 2 = http://users.otenet.gr/~dstefan/cgi-bin/panther2.zip—————————————————————————- Meliksah Nuke 2.5 = http://www.subarea.net/download/nuker/me…nuke25.zip
—————————————————————————-
Net Nuke = http://www.subarea.net/download/nuker/netnuke.zip
————————————————————————-
Nuke Nabber 2.1 = http://www.subarea.net/download/nuker/nukenabber21.zip
===============================================
(DoS) Flooders:
Janidos Send = http://rapidshare.com/files/107095756/ja…g.rar.html
————————————————————————-
DDoS 51.5 = http://rapidshare.com/files/37997459/DoS…_Final.rar
————————————————————————–
LOIC (Low Orbit Ion Cannon) = http://www.mediafire.com/?3hs300ld8sm
————————————————————————
ServerAttack = http://uploading.com/files/90HPYCT0/Serv…).zip.html
————————————————————————–
Unknown = http://www.megaupload.com/?d=NGO2W3LG
===============================================
(DoS) Collection:
http://rs84.rapidshare.com/files/40856215/DDOS.rar
——————————————————————
Net tools = http://www.megaupload.com/?d=0DQNKL2L
Pass: http://www.chemprojects.org (Do not add the http:// part to the password)
___________________________________________________
(DDoS) Host booters/Tools:
Black Energy DDOS bot = http://rapidshare.com/files/204652028/Bl…8.zip.html
————————————————————————–
SuperNova v5 {VIP} = http://rapidshare.com/files/185628977/BR…nova_5.rar
————————————————————————–
(DDoS) Collection:
http://www.hackforums.net/showthread.php?tid=55342
==============================================
(DDoS) Botnets/Tutorials:
Making a Botnet (Easy) = http://www.hackforums.net/showthread.php?tid=16036
——————————————————————————
Another Botnet tut (Easy Pics) = http://www.hackforums.net/showthread.php?tid=46305
——————————————————————————
Set up an IRC server = http://www.hackforums.net/showthread.php?tid=17885
——————————————————————————
Botnet auto spreader = http://rapidshare.com/files/145591359/RX…V3-new.rar
—————————————————————————–
Java botnet tut = http://www.hackforums.net/showthread.php?tid=87514
—————————————————————————–
Botnet sources = http://xator.org/
—————————————————————————
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...