စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 10, 2011

Wireless Mesh Configuration Demo (Zawgyi Version)

RFF: http://www.myanmaritpro.com
Wireless Mesh Network ခ်ိတ္ဆက္ပံုကို EnGenius devices ေတြသံုးၿပီး လုပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ Long range နဲ႔ multi-function AP ေတြျဖစ္တဲ့ EnGenius M35, M36 model ေတြကို သံုးၿပီး လက္ေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ပံုကို စမ္းၾကည့္ၾကပါစို႔။ Mesh ဆိုသည္မွာ AP တစ္ခုစီဟာ အျခား node ေတြကို အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး node တစ္ခု down သြားတာနဲ႔ အျခား node တစ္ခုကေန connection ကို ဆက္လက္ရရိွေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
Mesh mode မွာ SSID ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ AP ေတြအခ်င္းခ်င္း mesh network ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ Mesh SSID နဲ႔ client ေတြက လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ Access Point SSID ဆိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ EnGenius Mesh devices မ်ားတြင္ Client ေတြလာေရာက္ခ်ိတ္ဖို႔အတြက္ Access Point SSID ကို ႏွစ္ခု ထပ္မံခဲြထုတ္ထားႏိုင္ပါေသးတယ္။  Mesh SSID ကို mesh devices ေတြကလဲြလို႔ client ေတြက ျမင္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Client ေတြအတြက္ SSID ကို node တစ္ခုခ်င္းစီကေန အတူတူူ ျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးစီျဖစ္ေစ လႊင့္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တူညီေအာင္ထားခဲ့လွ်င္ေတာ့ roaming ပံုစံမ်ိဳး note တစ္ခု down သြားရင္ အျခား node ကို အလိုအေလွ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္မွာျဖစ္ၿပီး မတူညီေအာင္ သီးသန္႔ထားခဲ့လွ်င္ေတာ့ node တစ္ခုစီအတြက္ SSID တစ္ခုစီကို သိထားဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳမယ့္ device ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း IP သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။
(1)  M35 IP address: 192.168.10.1        MAC address: 00:02:6f:71:11:ab     Device Name: M35
(2)  M36 IP address: 192.168.10.2        MAC address: 00:02:6f:89:73:58     Device Name: M36A
(3)  M36 IP address: 192.168.10.3        MAC address: 00:02:6f:89:73:5a     Device Name: M36B
အဲဒီေတာ့ စက္ရဲ႕ wireless IP ကို 192.168.10.50 ကဲ့သို႔ 10 serie ကို ေပးထားပါမယ္။
ၿပီးရင္ devices ေတြအားလံုးကို Mesh Mode သို႔ ေျပာင္းထားေပးရပါမယ္။ M35 ကေတာ့ multi-function ျဖစ္တဲ့အတြက္ Operation Mode ပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။
Devices ေတြအားလံုးရဲ႕ Wireless Network  ေအာက္ထဲ ၀င္ၾကည့္ရင္ Mesh နဲ႔ Access Point ဆိုၿပီး SSID ႏွစ္ခု ေပၚလာတာ ေတြ႔ရပါမယ္။
Mesh ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ node ေတြအားလံုးဟာ Channel / frequency တူရမွာမုိ႔လို႔ Ch1 ကို အတူတူသံုးပါတယ္။
Mesh ရဲ႕ SSID profile မွာလည္း Security Mode, Authentication Type, Input Type, Key ေတြကို အတူတူေပးရပါမယ္။ တခုခု မကိုက္ညီတာနဲ႔ အဲဒီ node ဟာ Mesh network ထဲကို ခ်ိတ္မိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
Mesh အတြက္ SSID ကို EnGeniusMesh လို႔ ေပးထားပါတယ္။ node ေတြအားလံုး အဲဒီ SSID ကိုပဲ သံုးရပါမယ္။
AP ရဲ႕ SSID Profile မွာ တူေအာင္ထားပါမယ္။ (client ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္)
မတူညီေအာင္ ထားလည္းရပါတယ္၊ ယခု senario အရ roaming အလုပ္လုပ္တာကို ျပခ်င္တဲ့တြက္ တူေအာင္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Mesh network ခ်ိတ္ဆက္ပံုမွာ Gateway တစ္ခုကို relay မ်ားက လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳရတဲ့အတြက္ မည္သည့္ node ကို Gateway သတ္မွတ္မလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ ယခု senario အရ M35 ကို gateway အေနနဲ႔ ထားၾကည့္ပါမယ္။
M35 ရဲ႕ Mesh ေအာက္က Gateway ဆိုတာကို checkbox on ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ device ေတြကိုေတာ့ off ထားေပးပါမယ္။
AP သံုးလံုးေထာင္ထားေသာ္လည္း တူညီတဲ့ SSID ေပးထားတဲ့တြက္ Client ေတြအေနနဲ႔ EnGenius1 ဆိုတဲ့ SSID တစ္ခုထဲကိုသာ ျမင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Inssider ကဲ့သို႔ third party software သံုးၿပီး ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ EnGenius1 ဟာ တူညီတဲ့ Channel တစ္ခုမွာ signal သံုးခုျဖစ္ေနတာကို ျမင္ရပါမယ္။
Mesh mode သို႔ ေျပာင္းေျပာင္းၿပီးခ်င္းမွာ Client List ထဲမွာ သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ MAC ကို ထည့္ထားၿပီးသားျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
အခုဆိုရင္ M35 ရဲ႕ Client List ထဲကိုၾကည့္လိုက္ရင္ သူ႔ရဲ႕ MAC အျပင္ အျခား node ႏွစ္ခုရဲ႕ MAC ကိုပါ ျမင္ေနရၿပီျဖစ္လို႔ Mesh network အတြင္းမွာ AP ၃ ခုစလံုး ေရာက္ေနပါၿပီ။

M36A မွာလည္း ၃ ခု ေပၚေနပါတယ္။ ပထမဆံုး MAC ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ MAC ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
M36B မွာေတာ့ ၄ ခုေပၚေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ client ရဲ႕ MAC ပဲျဖစ္ၿပီး အဲဒီ client ဟာ node ေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ connection ရိွေနပါၿပီ။ ေသခ်ာေအာင္ ping ၾကည့္ပါမယ္။
အခုဆိုရင္ client ကေနၿပီး node အကုန္လံုးကို ping သြားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
Mesh ကို သံုးတဲ့အတြက္ backbone cabling ဆဲြဖို႔ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ အလြန္အသံုး၀င္ပါတယ္။ Redundancy လဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပိုမိုစိတ္ခ်ႏိုင္ေစပါတယ္။
Mesh ထဲက node တစ္ခုခုကို (Gateway သတ္မွတ္ထားေသာ node ျဖစ္ေစ၊ မသတ္မွတ္ထားေသာ node ျဖစ္ေစ) wire network ထဲသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ network ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ wire network ထဲကို M35 ကို ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ပါမယ္။ wire network ဟာ 192.168.200.0 ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႔။
200 network ထဲက host တစ္ခုခုကို ping ၾကည့္ပါမယ္။ 192.168.200.1 ကို ping မယ္ေပါ့။
Reply ျပန္ေနပါၿပီ။
အခုခ်ိန္မွာ client ဟာ M36B ကေနတဆင့္ Mesh network ထဲသို႔၀င္ကာ wire network ထဲသို႔ access လုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ M36B ကို down ၾကည့္ပါမယ္။
M36B  192.168.10.3 ကေန reply မလာေတာ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ 192.168.200.1 ကေန reply လာေနတုန္းပါပဲ၊ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ client ဟာ အျခား node တစ္ခုကို လဲႊေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္မိေနလို႔ပါပဲ။ ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္။
Client ဟာ M35 ကို သြားေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ေနတာ ျဖစ္လို႔ 200 network နဲ႔ connection ျပဳတ္မသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Wireless Mesh ရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ တဖက္က wire network မွာ DHCP service ရိွေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ IP ကို obtain ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ Client ရဲ႕ IP ကို ျဖဳတ္ထားၿပီး IP ေတာင္းၾကည့္ပါမယ္။

IP က်လာတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။

Wire network ဟာ Internet access ရရိွေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ client ဟာလည္း DHCP IP နဲ႔အတူ Internet access ပါ ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ administrator မ်ားရဲ႕ လိုအပ္သလို စီမံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Wireless Mesh ရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...