စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, October 11, 2011

႐ိုး႐ွင္းေသာ Subnet ခြဲနည္း

RFF : www.onlineictreader.com
 Subnet ခြဲတဲ့နည္းကိုစတင္ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႐ိုး႐ွင္းတဲ့နည္းနဲ႔ပဲ Subent ခြဲျပပါ့မယ္။ Simple Subnetting ေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Class B Network တစ္ခုျဖစ္တဲ့ IP Address - 172.160.0.0 Subnet Mask -255.255.0.0 ဆိုတဲ့ Address ႏွင့္ ဥပမာေပးၿပီး Subnet ခြဲျပပါမယ္။ 172.160.0.0.255 မွာ Host ေပါင္းဘယ္ေလာက္႐ွိမလဲ။ Host ေပါင္း 2 Power 16 ဆိုတာ 65536 ေလ။ ၎ 65536 ထဲမွာ ေ႐ွ႕ဆံုး Host နဲ႔
ေနာက္ဆံုး Host ၂ လံုးကိုႏႈတ္ရင္ 65534 ရပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီေနာ္ Chapter 1 မွာတုန္းကသင္ခဲ့တယ္။ ေမ့သြားၿပီလား။ 172.160.0.0, 255.255.0.0 ဆိုတာ 172.160.0.0/16 ျဖစ္ပါတယ္။ /16 ဆိုတာ ေ႐ွ႕က 16 bit ကအေသပဲလို႔ေျပာတာေလ။ IPv4 Address မွာ 32 Bits ႐ွိတာေလ။ ၎ 32 Bits ထဲမွာ /16 ေ႐ွ႕က 16 Bits ကအေသပဲလို႔ေျပာတာေလ။ ၎ 16 Bits ကို ႏႈတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ 16 Bits က Host Address ျဇစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 172.160.0.0,255.255.0.0 မွာ Host ေပါင္း 2 Power 16 = 65536 - 2 = 65534 လို႔ေျပာတာပါ။ ဒီကြန္ရက္ႀကီးမွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြစတဲ့ Host ေပါင္း 65534 ႐ွိမွာကိုမလိုလားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Subnet ခြဲတယ္။ ဒါဆို Subnet Mask ကိုၾကည့္ပါ။ Subnet Mask ကို အာ႐ုံစိုက္ပါ။ Subnet Mask မွာ 255.255.0.0 ဆိုတာ ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီ 255.255.0.0
ဆိုတာက Class B Network ေတြအတြက္ အေသပဲျဖစ္ပါတယ္။
*    ပထမ 255 က Network ကိုရည္ညႊန္းၿပီး၊
*    ဒုတိယ 255 ကလည္း Network ကိုပဲရည္ညႊန္းပါတယ္။
*    တတိယ 0 ကေတာ့ Host ကိုရည္ညႊန္းပါတယ္။
*    စတုတၳ 0 ကလည္း Host ကိုရည္ညႊန္းပါတယ္။

အဲဒီအထဲကမွ တတိယ 0 ကို 255 လုပ္လုိက္ရင္ ၎ဟာ Subnet Network ကို ရည္ညႊန္းသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။

*    ဆိုေတာ့ကား ယခင္တုန္းကေတာ့ -
IP Address: 172.160.0.0
Subnet Mask: 255.255.0.0

*    Subnet ခြဲလိုက္ေတာ့ ယခုအခါ -
IP Address: 172.160.0.0
Subnet Mask: 255.255.255.0 ဆိုၿပီးျဖစ္သြားပါတယ္။

ျပန္ေျပာရရင္ Subnet Mask ရဲ႕ တတိယ Octet က ဆိုရင္ Host ကိုရည္ညႊန္းၿပီး ၊ 255 ဆိုေတာ့ Network ကို ရည္ညႊန္းသလိုျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာ႐ွိတယ္။ Subnet Mask 255.255.255.0 ဆိုေတာ့ ၊ ဒါ Class B မဟုတ္ပဲ ၊ Class C မ်ားျဖစ္ေနမလားေပါ့။ Class C ရဲ႕ Default Subnet Mask ကလည္း 255.255.255.0 ျဖစ္ေနတာကိုး။ ဟုတ္ၿပီ။ Subnet Mask 255.255.255.0 ဆိုတာနဲ႔ Class C လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ Address ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Octet ကိုၾကည့္မွသာ Class A,B,C သိႏိုင္တာပါ။ အခု ဥပမာေပး ႐ွင္းျပေနတဲ့ IP Address ဟာ 172.160.0.0 ေလ။ အဲဒီမွာ First Octet က 172 ဆိုေတာ့ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ Class B လို႔သိတာေလ။ Class B ဟာ 128 -192 အတြင္းေလ။ ဒီေတာ့ Class B ဆိုရင္ ၎ရဲ႕ Default Subnet Mask က 255.255.0.0 ျဖစ္ရမယ္။ Class B ျဖစ္ေနပါလွ်က္နဲ႔ ၎ရဲ႕ Subnet Mask ဟာ 255.255.0.0 မဟုတ္ပဲ ၊ တစ္ျခားတစ္ခုခုျဖစ္ေနျခင္း ၊

ဥပမာ 255.255.255.0 ျဖစ္ေနရင္ ဒီ Network မွာ Subnet ႐ွိေနၿပီလို႔ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ပံု ၃.၃. Subnet ခြဲထားပံုႏွင့္ Subnet မခြဲခင္ Classful Addressing ကိုယွဥ္ျပေပးထားပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ n ဆိုတာ Network ကိုေျပာတာပါ။ h ဆိုတာ Host ကိုေျပာတာပါ။ s ဆိုတာ Subnet ကိုေျပာတာပါ။ Classful ဟာ သူ႔႐ွိတဲ့အတိုင္း သံုးတာပါ။ Subnet ခဲြထားျခင္းမ႐ွိပါ။
ကဲ ဒီတစ္ခါ Subnet Mask ရဲ႕ တတိယ Octet ဟာ 0 မဟုတ္ပဲ 255 ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ သိရမယ့္အခ်က္ေတြက -

၁။    Subnet Mask ရဲ႕ ပထမ 255 နဲ႔ ဒုတိယ 255 က IANA က သတ္မွတ္ၿပီးသား။ အေသပဲ။ Fixed ေပါ့။ /16 ဆိုတာအဲဒါေလ။ ဒီေတာ့ /16 သည္ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ IANA ကို က သတ္မွတ္ၿပီိးသား။ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္တာက ေနာက္ကတတိယ Octet 0 ႏွင့္ စတုတၳ Octet 0 တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တတိယ Octet 8 bits ႐ွိမယ္။ စတုတၳ Octet 8 Bits ႐ွိမယ္။ ေပါင္း 16 Bits  ေပါ့။ ဒီေတာ့ 2 Power 16 ေပါ့။ 2 Power 16 က 65536-2 ဆိုေတာ့ 65534 Host ရတယ္။ ဒါ႐ွင္းျပတာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနၿပီ။

၂။    ဒီေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ Octet ကို 0 ကေန 255 ထားလိုက္ေတာ့။ ၎ဟာ Host Bit မဟုတ္ပဲ Network Bit ျဖစ္သြားတယ္။ Network Bit ဟာလည္း IANA က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေ႐ွ႕က /16 နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ 16 bits ထဲက 8 bits ကို Network ဘက္ပို႔ၿပီး ၊ က်န္တဲ့ 8 bits ကို Host မွာ ဒီအတိုင္းထားတာ။

၃။    ဒီေတာ့ 32 bits ႐ွိတဲ့ အထဲကေန 16 bits သည္ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္။ ေနာက္ 16 bits မွာ 8 bits သည္ Network ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၊ ေနာက္ဆံုး 8 bits သည္ Host ပိုင္းျဖစ္သြားသည္။ ဒါေၾကာင့္ 172.160.0.0 , 255.255.0.0 ကိုဒီအတိုင္းသံုးရင္ 65534 အေရအတြက္႐ွိေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုပဲရမယ္။ ကြန္ရက္တစ္ခုပဲေနာ္။ အဲ့ဒီကြန္ရက္တစ္ခုမွာ Host 65534 ရမယ္။ အခုဟာက 172.160.0.0 မွာ Subnet Mask ကို 255.255.255.0 လုပ္လိုက္ေတာ့ ကြန္ရက္ေပါင္း 2 Power 8 ျဖစ္သြားၿပီး ၊ Host ကလည္း 2 Power 8 ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲ့ဒီ 2 Power 8 က 2 ကိို 8 ခါေျမႇာက္ေတာ့ 256 ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၎ကြန္ရက္ဟာ ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ ၊ ၎မွာ ကြန္ရက္ေပါင္း 256 ခုေတာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ၎ ကြန္ရက္ေပါင္း 256 ခုမွာမွ ကြန္ရက္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ကြန္ပ်ဴတာ Host ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ႐ွိမလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ 8 bits ေနာက္ဆံုး 8 bits က်န္ေသးတယ္ေလ။ အဲ့ဒီ 2 Power 8 ကို တြက္ရင္ 256 ရတယ္။ ေ႐ွ႕ဆံုး Host နဲ႔ ေနာက္ဆုံး Host ကို ဖယ္လိုက္ရင္ 254 က်န္မယ္။ ဒီေတာ့ကြန္ရက္တစ္ခုမွာ Host ေပါင္း 254 ခုရပါမယ္။ အဲဒီလို 254 Host ႐ွိတဲ့ ကြန္ရက္ေပါင္း 256 ခု႐ွိပါမယ္။
ဒီေတာ့ကား အရင္တုန္းက ကြန္ရက္တစ္ခုပဲ႐ွိတယ္။ အဲဒီမွာ Host 65536 ႐ွိတယ္။ အခုကြန္ရက္ 256 ခု ႐ွိတယ္။ ကြန္ရက္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ Host ေပါင္း 254 ႐ွိတယ္ဆိုေတာ့ ဒါက Host (၂) ခု ကိုႏႈတ္ရလို႔ေလ။ Host (၂) ခုသာမႏႈတ္ရင္ 256 ႐ွိမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ကြန္ရက္တစ္ခုမွာ Host ေပါင္း 256 ခု ႐ွိေနမယ္။ ဒီလိုကြန္ရက္ေပါင္း 256 ခု႐ွိေနမယ္။ ေကာင္းၿပီိ ဒီ 256 ကို 256 နဲ႔ ေျမႇာက္ၾကည့္။ 65536 ျပန္ထြက္လာလိမ့္မယ္ဆိုေတာ့အတူတူပါပဲ။ 65536 Host ႐ွိတဲ့
ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုကိုယူမွာလား။ Host 254 ပဲ႐ွိတဲ့ ကြန္ရက္ 256 ခုကိုယူမလား။ ဒါပဲ ......ေျပာခ်င္တာ ဒါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီတစ္ေနရာတည္းမွာ Host ေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္႐ွိတဲ့ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုကိုေတာ့မယူပါဘူး။ ကြန္ရက္တစ္ခုမွာ 254 Host ပဲ႐ွိတဲ့ ကြန္ရက္ငယ္ 256 ခုကိုပဲယူျခင္းကို Subnt ခြဲတယ္လို႔ေခၚတာ ၊ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ဳိးျပန္႐ွင္းျပဦးမယ္...........

ဥပမာ........ ေပးတဲ့ Address က -    IP Address : 172.160.0.0
Subnet Mask : 255.255.0.0

ဒါ Before Subnetting . Subnet မခြဲခင္အခ်ိန္ေပါ့။
ဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ Subnet ကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ရေအာင္။ Subnet Address ရဲ႕ 255 ကို Binary ေျပာင္းရင္ 1 ေတြ႕ရတယ္။ 0 ကို Binary ေျပာင္းရင္ 0 ေတြ႕ရပါတယ္။ 1 ဆိုရင္ Network ( အတိုေကာက္ N လို႔ေရးမယ္) ကို ညႊန္းတာျဖစ္ၿပီး ၊ 0 ဆိုရင္ (အတိုေကာက္ h ) Host ကိုညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ -  
IP Address : nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhhh.hhhhhhhh. ဆိုလိုတာက Address 32 bits ႐ွိတယ္။ Subnet Mask ရဲ႕ ပထမ Octet 255 ကို Binary ေျပာင္းေတာ့ 1_၈ လံုး (11111111) ရတယ္။ ၎ 11111111 ရဲ႕အေပၚက Address ဟာ Network ကိုရည္ညႊန္းတာျဖစ္ၿပီး 0000 0000 ရဲ႕အေပၚက IP Address က Host ကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခု႐ွင္းျပေနတဲ့ 172.160.0.0 ဟာ Class B ျဖစ္တာေၾကာင့္ Network ပိုင္းအတြက္ 16 bits ရ႐ွိၿပီး ၊ Host ပိုင္းက 16 bits ရ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီ Network 16 bits ကို ဘာမွသြားလုပ္ဖို႔ မစဥ္းစားနဲ႔။ အဲဒါက IANA ကသတ္မွတ္ေပးထားတာ။ တစ္ကမၻာလုံးနဲ႔သက္ဆိုင္တာဆိုေတာ့ သင္ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ သင္လုပ္လို႔ရတာ သင္ပိုင္တဲ့ ံHost 16 bits ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ 16 bits ထဲက ပထမ 8 bits ကို Network ဘက္ကိုပို႔လုိက္။ဘာလို႔ပို႔ရမလဲ။ 00000000 ကို 11111111 အျဖစ္ Setting လုပ္လိုက္။ Decimal နဲ႔ေျပာရရင္ 255 လို႔ထားလုိက္။ ဒီေတာ့ Host 16
bits ႐ွိတဲ့အထဲက ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “0” _ 16 လံုး႐ွိတဲ့အထဲက ပထမ သုည ၈ လုံးကို ၊ တစ္ ၈ လုံးထားလုိက္။ ဒီေတာ့ Host 16 bits မွာ 8 bits က Network Address ကို 8 bits ေရာက္သြားၿပီး ၊ Host မွာ 8 bits ပဲက်န္ေတာ့ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ Subnet က 2 Power 8 ရၿပီး ၊ Host ကလည္း 2 Power 8 ရသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒါကို အေပၚကပုံစံအတိုင္း ႐ွင္းျပရရင္ ......
- IP Address : nnnnnnnn,nnnnnnnn,nnnnnnnn,hhhhhhhh
- Subnet Mask : 11111111,11111111,11111111,00000000 ဆိုၿပီးျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒါ Subnet ခြဲဲျပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ပံုစံပါ။ ၂ ခု ျပန္ယွဥ္ျပမယ္။

*    Before Subnetting ( Original ) ပံုစံက -

IP Address : nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh
Subnet Mask : 11111111.11111111.00000000.00000000

*    After Subnetting  ( Subnet ခြြြြြဲဲဲဲျပီးတဲ့ပံုစံက ) -

IP Address : nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh
Subnet Mask : 11111111.11111111.11111111.00000000

ဆိုလုိတာက IP Address ရဲ႕ Third Octet ဟာ Host ရဲ႕ အပိုင္းကေန Network အပိုင္း ျဖစ္သြားတာပါ။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...