စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, September 19, 2011

Ethical Hacking Basic Training (ညီေနမင္း-နည္းပညာ)

ဒါကေတာ့ wifi hacking tutorial မ်ားႏွင့္ hacking ရဲ႕ သေဘာတရားမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရွင္းျပထားပါတယ္. ဒါက hack ဖုိ႔တင္ တင္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး. ဒီသေဘာတရားကုိ နားလည္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိကာကြယ္ ရမယ္ဆုိတာကုိပါ တစ္ခါတည္း နားလည္သြားမွာပါ. ရွင္းျပထားတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ ေအာက္မွာ ၾကည့္လုိက္ပါ. အရမ္းတန္ဖုိးႀကီးတဲ့ အေခြေလးပါ. မနည္းရွာထားရပါတယ္. ဘယ္သူမွ ေတာင္းဆုိထားတာ မဟုတ္ပါဘူး. ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာဖုိ႔ ရွာလုိက္ရင္းနဲ႔ ညီအစ္ကုိမ်ားလဲ ေလ့လာေစခ်င္လုိ႔ တမင္တင္ေပးလုိက္တာပါ. အားလုံး အဆင္ေျပလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္.
===========
CD1 Contents
===========

1. Introduction to Information Security & Ethical Hacking
2. Basics of Networking (Tutorial for beginners)
3. Introduction
4. Hacker Vs Cracker
5. Ethical Hacking
6. Precautions
7. Current Cyber Threats
8. Desktop and Server Security
9. Windows Security
10. Hacking into Windows XP, NT
11. SAM (Security Accounts Manager)
12. Registries
and more..
===========
CD 2 Contents:
===========

1. Internet Security
2. IP Addresses
3. Finding an IP Address
4. Through Instant Messaging Software
5. Through Internet Relay Chat
6. Through Website
7. Through Email Headers
8. Through Message Board Postings
9. Proxies Servers
10. Transparent Proxies
11. Anonymous Proxies
and more..

============
CD 3 Contents:
============

1. Encryption & Cryptography (Introduction Only*)
2. Introduction to Cryptography
3. Private Key Encryption
4. Public Key Encryption
5. DES Algorithm
6. RSA Algorithm
7. Hash Functions
8. MD5 HASH algorithm
9. Digital Signatures
10. Encyptorsetup
11. Computer Forensics (Introduction Only*)
12. Introduction to Forensics
13. Digital Evidence
and more..

Download Part1 | Download Part2


Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10


Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 

Source: http://www.nyinaymin.org/2011/09/ethical-hacking-basic-training.htmlhttp://www.nyinaymin.org/2011/09/ethical-hacking-basic-training.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...