စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, October 5, 2011

*NEW* Computer In Your Computer: How To Use VirtualBox

Source: http://www.makeuseof.com/pages/download-new-life-bring-old-pc-to-life-with-ubuntu-pdf


Password: makeuseof

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...