စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Automate Keyboard and Mouse Strokes with AutoHotKey

သုံးၾကည့္လုိက္ပါ...က်ေနာ္ေတာ့အျမဲလိုလိုသုံးတယ္ဗ်..သုံးရတာေတာ့အဆင္ေျပပါတယ္...အေသးစိတ္မေရးေပးေတာ့ပါ..မူရင္းအတုိင္းတင္ေပးထားပါတယ္...သူ ့အညႊန္းေတြကုိေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါလုိ ့ေျပာပါရေစ..
I have always wanted to automate the process of my daily work that I do that is what I type at the keyboard and click on the mouse for some particular work. If this is the same situation with you then here is a solution.o


http://www.autohotkey.com/download/http://www.autohotkey.com/download/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...