စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Record and Playback Keyboard and Mouse Actions

စမ္းၾကည့္ဗ်ာ...သုံးလုိ ့ေကာင္းလုိ ့လက္တုိ ့လုိက္ပါတယ္ :D
Ever thought of recording your keyboard and mouse actions? Yes this is possible and you can record your daily keyboard and mouse actions in a macro and play it as a recording.

This is done by a tool called DoOver which can record the mouse and keyboard actions for you just by the press of hot key combination of Ctrl + F12. What’s more you can also change the recording speed settings.
Features:
•    Change playback speed through the Settings menu.
•    Press Ctrl-F12 to start and stop recording.
•    Press Ctrl-F5 to start playback.
•    Press Esc to abort playback.
The tool is an application and do not require any installation.
Download DoOver
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...