စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 9, 2011

connection မေကာင္းခ်ိန္ Mail စစ္လုိသူမ်ား အတြက္

RFF : December Mg Mg
connection မေကာင္းခ်ိန္မွာ ေမလ္းေတြကို စစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ ဒီလင္႔ အတုိင္းသြားျပီး ဖြင္႔ရင္ေတာ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲ ေမလ္းကို စစ္ႏုိင္ပါလိမ္႔မယ္ ။ စမ္းၾကည္႔တာေတာ႔ တကယ္ျမန္တာကို ေတြ႔ရတယ္ ။ စမ္းၾကည္႔ၾကပါ ။


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...