စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, October 20, 2011

Command Prompt hacks

အခုက်ေတာ္ေရးမွာက Command Prompt hacks / ဘယ္လို hide partition ပါ။

ဒီမွာ Command Prompt hack စိတ္ဝင္စားသမ်ား၊ You can hide, assign, delete etc. disk partition in few steps ဆိုတဲ့ေႀကာင္းပါ။

အဆင့္လိုက္ေရးေပးပါမည္။
၁။ Select Start , then Run , in Run option type cmd. (or start->All Programs->Accessories->Command Prompt)

၂။ In Command Prompt (cmd) type DISKPART.
၃။ type " LIST VOLUME " ေနာက္ပိုင္းမွာ partition overview, ဆိုတဲ့စာကိုေအာက္ဘက္မွာေတြ႔ရွိရလိမ့္မည္။
၄။ Type " Select number " ENTER ေခါက္လိုက္ပါ၊ ေနာက္ထပ္ "REMOVE LETTER" ထပ္ေရးပါ ေအာက္ဘက္မွာစာေႀကာင္းေတြ႔ရွိရပါမည္။

၅။ ေနာက္ပိုင္းမွာ disk partition က hidden သြားလိမ့္မည္။ disk partition ကဘယ္လိုျပန္သြားရမလဲ ? လြယ္လြယ္ေလးပါ "ASSIGN LETTER" ေရးထည့္လိုက္ပါ။ ေအာက္မွာေပၚလာပါလိမ့္မည္။
Command Prompt (cmd) အဲမွာ disk partition ဆိုတဲ့ဟာကို ကၽႊမ္းက်င္စြာသင္ကိုင္္တတ္လိမ့္မည္။

ခင္မင္လွ်က္ ။ Win Ba Gem
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...