စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 1, 2011

Network သမားေတြအတြက္မရွိမျဖစ္ Packet Tracer

RFF: ရခုိင္သားေလး
Networking သမားေတြအတြက္မရွိမျဖစ္တဲ့ Software တစ္ခုပါ။
Switch ေတြ   Hubေတြ   Router ေတြ စတဲ့ Network အတြက္ လိုအပ္တာေတြစံုစံုလင္လင္ပါပါတယ္။
Cisco ကေနသင္ေထာက္ကူ Software အျဖစ္ထုတ္ထားတာပါ။ CCNA သမားေတြအတြက္ကေတာ့လံုး၀လိုအပ္ပါတယ္။
အေပၚမွာလိုမ်ိဳး Network တစ္ခုကိုသင့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...