စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 2, 2011

iPhone,iPod touch ေတြအတြက္ ႏွစ္တစ္ရာ ျမန္မာျပကၡဒိန္

RFF: ျမန္မာ Mobile Application Store


iPhone,iPod touch ေတြအတြက္ ႏွစ္တစ္ရာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ကုိတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အသုံးတည့္လိမ့္မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာရယူႏုိင္ပါတယ္။
ႏွစ္တစ္ရာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ အားရယူရန္
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...