စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 16, 2011

mediafire က Access Denied ျဖစ္ေနတာ ဘာနဲ႔ ေက်ာ္ရလဲ

Use this proxy 

204.93.211.219:8080
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...