စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, September 23, 2011

နည္းပညာႏွင့္သက္ဆုိင္တဲ့က်ဴတုိရီရယ္ site မ်ား

ဒီဆိုက္ ကေတာ့ နည္းပညာဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို အမ်ားအ ျပားေလ့လာႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုိက္မွာ နည္းပညာႏွင့္သက္ဆုိင္တဲ့က်ဴတုိရီရယ္ေတြကို အမ်ားအျပားေလ့လာႏုိင္ ေအာင္စီမံေပးထားပါတယ္။ ဒီက်ဴတိုရီရယ္ေတြကေတာ့ database အေၾကာင္းေတြ application အေၾကာင္းေတြ၊ web design ႏွင့္ပတ္ သက္တာ၊ networking နဲ႔ပတ္သက္တာ linux နဲ႔ပတ္သက္တာ၊ photoshop ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့က်ဴတုိရီရယ္ေတြကို အမ်ားအျပားေလ့လာ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Source: မုန္းတုိင္း
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...