စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, September 25, 2011

December Mgmg: Logo လုပ္လုိသူမ်ား အတြက္ ဝက္ဆုိဒ္မ်ား စုစည္းျခင္း

December Mgmg: Logo လုပ္လုိသူမ်ား အတြက္ ဝက္ဆုိဒ္မ်ား စုစည္းျခင္း: အြန္လုိင္းမွာ လုိဂုိလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဝက္ဆုိဒ္မ်ားကုိစုစည္းတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ ။ မိမိႏွစ္သက္ရာ စတုိင္လ္ကို ဆုိဒ္ေတြမွာ သြားေရာက္ၾ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...