စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, September 5, 2011

ADSLအင္တာနက္ လိုင္းကုိ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္းမွ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ႏႈန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်

Picture
ADSL အင္တာနက္လုိင္းကို ကနဦးတပ္ဆင္ခေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း ႏႈန္းမွ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းႏႈန္းသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရွိရသည္။

ယခင္က ADSL အင္တာနက္လုိင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကနဦး တပ္ဆင္ခအျဖစ္ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းကို ေပးသြင္းခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ် အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ ADSL အင္တာနက္လုိင္း အျပင္ အျခားအင္တာနက္လုိင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ကာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ADSL အင္တာနက္လုိင္းေတြ ရဲ႕ အရင္မူရင္းေစ်းက ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးဖုန္းရွိမွ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္တာနက္ကို ျပည္သူေတြ ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ADSL အင္တာနက္လုိင္းကိုလည္း က်ပ္ငါးသိန္း ၀န္းက်င္ႏႈန္းနဲ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ နယ္ၿမိဳ႔ေတြမွာ ႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းေပးၿပီး နယ္ၿမိဳ႕ေတြက အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသုိလ္ေတြမွာ အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုၿပီးအက်ဳိးရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္  .  .  . ADSL အင္တာနက္လုိင္းသည္ အျမန္ႏႈန္း 256kbps မွ 2048 kbps အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီးလစဥ္ေၾကးကို အျမန္ႏႈန္းေပၚ မူတည္ေပးသြင္း ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခင္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ထားေသာ လုိင္းအေရအတြက္မွာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ADSL အင္တာနက္လိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ADSL လိုင္းျဖင့္ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူအေရအတြက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ADSL အင္တာနက္လုိင္းေတြရဲ႕ ကနဦးတပ္ဆင္ခကို ၁၅ သိန္း ကေန ငါးသိန္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ အတြက္သံုးစြဲသူေတြ ပိုအဆင္ေျပလာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ခြင့္ကုိ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရရွိထားတဲ့ Sky Net တို႔ Red Link  တို႔လို ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳခေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းေပးၿပီး နယ္ၿမိဳ႕ေတြက အထက္တန္းေက်ာင္း ေတြ၊ တကၠသုိလ္ေတြမွာ အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုၿပီး အက်ဳိးရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းရွိ အိုင္တီပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးက “ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဖုန္းႀကိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ စနစ္ထက္ ဖိုက္ဘာႀကိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္တာေတြ ပိုအသုံးမ်ား ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ IT ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုမၸဏီႀကီးသံုးခု ရွိပါတယ္။ starhub ကုမၸဏီ၊ singtel ကုမၸဏီနဲ႔ M1 ကုမၸဏီ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ starhub ကုမၸဏီရဲ႕ Broadband စနစ္နဲ႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခဆိုရင္ 3Mpbs အျမန္ႏႈန္း ကို တစ္လ၀န္ေဆာင္ခ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၆ ေဒၚလာ(က်ပ္ ၁၅၀၀၀) ၀န္းက်င္ ေပးရပါတယ္။ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈမွာ အခမဲ့ျပည္တြင္း ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ႀကိဳးဖုန္းတစ္လုံးအခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးပါတယ္။ singtel ကုမၸဏီမွာ 6 Mpbs ရွိတဲ့ Broadband အင္တာနက္စနစ္ကို တစ္လခ်င္းစီအတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၆ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၂၁၀၀၀) ၀န္းက်င္ေလာက္ ေပးရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီစနစ္မွာ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ laptop နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ portable moden တစ္ခုကို ထည့္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ ဆီမွာ လစဥ္ေၾကးကိုပဲ အဓိက သတ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း skynet  ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္တပ္ဆင္ အသုံးျပဳခမ်ား မွာ  2 Mpbs ရွိ FTTX  အင္တာနက္ စနစ္အတြက္ တစ္လလွ်င္ လစဥ္ ေၾကးေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ကို ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ ကနဦး တပ္ဆင္ခ အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၈၀၀၀၀ႏွင့္ ပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ ကို ေပးသြင္းရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ ၇၈၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ၉၃၀၀၀ ေက်ာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၃၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...