စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, September 24, 2011

Network စိတ္၀င္စားရင္ ျမန္မာလုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးထားေသာ...

ရခုိင္သား ဆုိဒ္မွာ၀င္ေရာက္ေလ့လာဖုိ့တုိက္တြန္းအၾကံျပဳလုိက္ပါတယ္..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...