စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, September 5, 2011

က်ေနာ္လဲ Ubuntu ဘက္မွာလည္ေနတာဗ်ာ...ဟာဟ..ေက်းဇူးပါဗ်ာ

က်ေနာ္ေလ့လာမိသေလာက္ေတာ့မ်ွေ၀ဖုိ့အသင့္ပါ..အခုေတာ့ ဒါေလးနဲ့ေျကနပ္ေပးပါဗ်ာ...ေက်းေက်း..
http://www.ubuntu.com/download

http://www.unixmen.com/linux-tutorials/linux-distributions/linux-distributions4-ubuntu/1540-top-things-to-do-after-installing-ubuntu-1104-natty-narwhal

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...