စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, September 23, 2011

Networking ကုိစိတ္၀င္စားျပီးေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္

Networking က်ဴတုိရီရယ္မ်ား၊ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိေလ့လာမယ္ဆုိရင္ ဒီဆိုဒ္ ကုိလဲ၀င္ၾကည့္လုိက္ပါ...

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...