စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, November 14, 2011

Youtube ၾကည့္သူမ်ားအတြက္

sbsangpi(စံပီး) ဆုိဒ္ကေတြ ့လုိ ့ကူယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္..
Youtube ၾကည့္သူမ်ားအတြက္  နည္းလမ္းေကာင္းေလးတခု ညႊန္းေပးလိုက္ပါမယ္။
ကၽြန္ေတာ္ youtube ၾကည့္တဲ႔အခါမွာ ကိုယ္ၾကည့္တဲ႔ youtube video ေတြကို
အမ်ိဳးမ်ိဳး Quality နဲ႔ေျပာင္းၾကည့္လို႔ရပါတယ္ တခါတေလမွာ ျမန္ျမန္ၾကည့္ျခင္တဲ႔ အခါ
quality မေကာင္းလဲဘဲ ျမန္ျမန္ၾကည့္လို႔ရေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္
connection ေကာင္းျပီးေတာ႔ Quality ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ၾကည့္ျခင္တဲ႔အခါ သီခ်င္းေတြကို
Stereo နဲ႔ နားေထာင္ျခင္တဲ႔ အခါမွာလဲ Quality ကိုျမွင့္တင္ေပးလို႔ရပါတယ္။
ဒါေတြကေတာ႔ ေအာက္ပါ code ေတြပါဘဲ
ဥပမာ - (http://www.youtube.com/watch?v=YARzL7I-OGs) ကိုၾကည့္ေနတယ္ဆိုပါေတာ႔
ျမန္ျမန္နဲ႔ quality သိပ္မေကာင္းတာနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
http://www.youtube.com/watch?v=kzu3xuclE_k&fmt=6 
ဒီလို အနီေရာင္ code ထည့္ေပးလိုက္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ Quality ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ႔
http://www.youtube.com/watch?v=kzu3xuclE_k&fmt=22


အထက္ပါပံုမွာ ေတြ႔တဲ႔အတိုင္းလဲ Quality ကိုေျပာင္းလဲလို႔ရပါတယ္။
၂၄၀ က quality အည့ံဆံုေပါ့။
                                               ၄၈၀ ကေတာ႔ Quality အေကာင္းဆံုးပါ။  • &fmt=6 - increases the resolution from 320x240 to 448x336, Flash 7 video @ 900Kbps; audio @ 44.1KHz 96Kbps Mono CBR.
  • &fmt=18 - increases the resolution to 480x360, H.264 video @ 512Kbps; audio @ 44.1KHz 128Kbps Stereo.  • &fmt=22 - increases the resolution to 1280×720 (720p), H.264 video @ 1024Kbps; audio @ 44.1KHz 232Kbps Stereo

  • Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...