စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, November 12, 2011

Network Coding Theory -Ebook

ဒီ E-book ေလးကၾကာေတာ့ၾကာပါျပီ..ဒါေပမယ့္မသိေသးတဲ ့သူေတြ၊အခုမွစျပီးေလ့လာတဲ့သူေတြအတြက္ လိုအပ္ေကာင္းလုိအပ္ႏုိင္မယ္ထင္လို ့ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္...ဒီ Network coding စာအုပ္ထဲမွာ_
 • Linear coding
 • Nonlinear coding
 • Random coding
 • Static codes
 • Convolutional codes
 • Group codes
 • Alphabet size
 • Code construction
 • Algorithms/protocols
 • Cyclic networks
 • Undirected networks
 • Link failure/Network management
 • Separation theorem
 • Error correction/detection
 • Cryptography
 • Multiple sources
 • Multiple unicasts
 • Cost criteria
 • Non-uniform demand
 • Correlated sources
 • Max-flow/cutset/edge-cut bound
 • Superposition coding
 • Networking
 • Routing
 • Wireless/satellite networks
 • Ad hoc/sensor networks
 • Data storage/distribution
 • Implementation issues
 • Matrix theory
 • Complexity theory
 • Graph theory
 • Random graph
 • Tree packing
 • Multicommodity flow
 • Game theory
 • Matriod theory
 • Information inequalities
 • Noisy channels
 • Queueing analysis
 • Rate-distortion
 • Multiple descriptions
 • Latin squares
 • Reversible networks
 • Multiuser channels
 • Joint network-channel coding   
 • Download Here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...