စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Fix Unknown Error 0xE8008001

C-Box မွာ ကုိေနေရာင္ေတာင္းဆိုသြားလုိ ့ရွာျပီးတင္ေပးလုိက္ပါျပီ...ေအာက္ကပုံကုိနမူနာၾကည့္လုိက္ပါအစ္ကိုေရ..
ပုံစံတူျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာဆက္ဖတ္ၾကည့္လို္က္ပါအစ္ကို

  
ဒီ 0xE8008001 error က iphone ကုိ iTunes နဲ ့ခ်ိတ္ျပီး Sync လုပ္တဲ ့အခ်ိန္တုိင္းမွာျဖစ္တာဆိုရင္
Install AppSync from Cydia to your iPhone/iPod/iPad 

ေအာက္ကပုံကုိဆက္ျပီးၾကည့္လုိက္ပါ Error ရဲ ့ျဖစ္စဥ္ပါ..က်န္တာကုိေတာ့ မူရင္းအတုိင္းသာဖတ္လုိက္ပါအစ္ကုိ အဆင္ေျပပါေစ။
  

And here is the process while you are syncing & copying an app from your iDevice.
 
See the blue boxes in both pictures, it shows that the processes fail.
That’s what happens when you try to install/sync c-r-a-c-k-e-d a.k.a jailbroken apps using the original installed.

And then, AppySync exist.
AppSync is a system tweak. When you install AppSync from Cydia, AppSync creates backup of installd by renaming installd to installd.backup, and invites a tenant to live in place of the original installd. This new installed installd works just like the original except that it totally skips the blue boxes, so the processes don’t fail anymore, no more DRM checks, all apps will be passed and installed without any interruption.

By installing AppSync, you are simply patching installd. It doesn’t affect (installation and syncing of) your legitimate apps from iTunes store.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...