စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, November 12, 2011

Online ကေန HTML ေလ့လာမယ္ဆိုရင္

HTML ကုိအေျခခံကေနျပီး အဆင့္ျမင့္ အထိေလ့လာလို ့ရမယ့္ဆုိဒ္ပါ..မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္းေတြကုိမွ်ေ၀ရင္း၊ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္..........

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...