စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, November 8, 2011

BackTrack Live USB Install

ဒီအေျကာင္းအရာကေတာ့လြယ္ကူရွင္းလင္းေနတဲ ့အတြက္မူရင္းအတုိင္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါေစ။ ဒီလင့္ အတြက္အသုံးျပုနုိင္ပါတယ္။

  1. Plug in your USB Drive (Minimum USB Drive capacity 2 GB)
  2. Format the USB drive to FAT32
  3. Download Unetbootin from http://unetbootin.sourceforge.net/
  4. Start Unetbootin and select diskimage (use the backtrack-final ISO)
  5. Select your USB drive and click “OK” for creating a bootable BackTrack USB drive
  6. Log into BackTrack with the default username and password root / toor.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...