စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 27, 2011

Ubuntu 11.10 တြင္Zawyioneႏွင့္ Myanmar3 ကိုဘယ္လုိinstall လုပ္ရမလဲ

  1. ဒီဖုိင္ေလးကို Download လုပ္ပါ။
  2. Terminal ဖြင့္ၿပီးေအာက္ပါတိုင္းလုပ္ပါ။
  3. cd Downloads (Enter) download ထားေသာ zg-mm3-kb.deb ကိုေတြ႕ရမည္
  4. ထုိ႔ေနာက္ ေပးထားသည့္အတုိင္း Force Install လုပ္ပါ
sudo dpkg -i --force-overwrite zg-mm3-kb.deb ၿပီးလွ်င္ Logout လုပ္ၿပီးျပန္ဝင္ပါ။
keyboard layout ထဲသို႔သြားၾကည့္လုိက္ပါက zawgyi myanmar3 ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

Source: နည္းပညာအိမ္မက္
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...