စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, November 3, 2011

Ubuntu 11.10 in MacBook Pro

ဒီလင့္ေတြကုိ ၀င္ျပီးဖတ္ေပးပါ...

ဒီ Movie ဖုိင္ကေတာ့နမူနာၾကည့္ဖုိ႔ပါ..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...