စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, November 8, 2011

Network Hacking အေျကာင္းတေစ့တေဇာင္း

Network Hacking ဆိုတာ ေယဘူယအားျဖင့္ Net work  အတြင္းမွာ ဖ်က္သန္းသြားလာေနတဲ့ Data ေတြ
ခ်ိပ္ဆက္ထားတဲ့ computer ေတြ Sever ေတြ domain ေတြရဲံ information ေတြကိုusing tools like Telnet, NslookUp, Ping, Tracert, Netstat, etc. စသည္ေတြကို အသံုးျပုျပီးေတာ့ စန္စ က်က် နဲ့ အသံုးခ် HACK လုပ္တာပါ
OS Fingerprinting, Port Scaning and Port Surfing  ေတြစသည္ tool ေတြကို အသံုးျပီးေတာ့ အျခားသူေတြရဲ့
computer ေတြကို ထိန္းခ်ုပ္တာပါ ဒီသင္ခန္းစာမွာ command ေတြ နဲ့ ပက္သက္တာေတြကိုပဲေဖာ္ျပေပးပါမယ္
Ping :- ဆိုတာက ICMP (Internet Control Message Protocol) ေတြTCP/IP networks ေတြကို သင္ခန္းစာေတြမွပါတဲ့troubleshoot လုပ္တာတို့  အေျခခံက်ျပီးအေထာက္အကူျပုတဲ့ command ပါ
ဒါအျပင္ website ေတြ၇ဲ့host ip ေတြကိုလည္း ထုပ္ေဖာ္ျပသပါတယ္
example:- c:/>ping www.google.com


ဒါအျပင္'Ping' command ေတြနဲ့ အျခား Network command ေတြနဲ့ တြဲသံုးလို့ရပါတယ္       


Netstat :-   TCP/IP ေတြetwork connections. i.e. local address, remote address, port number, etc.
ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မွူေတြမွာ အသံုး၀င္ပါတယ္ c:/>netstat -n   


Telnet :- Telnet ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မွူဟာ program နဲ့အတူruns ေနတဲ့ TCP/IP. ကိုအသံုးျပုေနတဲ့ကြန္ပ်ူတာတစ္လံုးမွတစ္လံုးကိုconnect လုပ္ေပးတဲ့ particular port. ေတြပါ ပံုမွာျပထားတဲ့ grabs ေတြဟာ runေနတဲ့ portေတြပါ

c:/>telnet hostname.com

By default telnet connects to port 23 of remote computer.
So, the complete syntax is-
c:/>telnet www.hostname.com port

example:- c:/>telnet www.yahoo.com 21 or c:/>telnet 192.192.168.0.5 21

Tracert :-      ကိုအသံုးျပုျပီးေတာ့route ကေန ယူေဆာင္လာတဲ့information i.e. data packets from source to destination. ေတြကိုျကည့္လို့ရပါတယ္တနည္းအားျဖင့္ Trace လိုလို့ရပါတယ္စာဖတ္သူတို့ေတြျကားဖူးမွာမွာ ip ေနာက္ trace လိုက္တယ္ဆိုတာ ဒါက network track လိုက္တဲ့ေနရာမွာသံုးပါတယ္
c:/>tracert www.hostname.com
example:- c:/>tracert www.insecure.inHere "*    *    *    Request timed out." အဲ့ဒါက   firewall installed လုပ္ထားတဲ့ စက္ေတြ sever ေတြမွာ system ေတြရဲ့ IP address. ေတြကိုblock လုပ္ထားတာကိုျပတာပါ      ဒါေျကာင့္တိုက္ခိုက္ခ်င္သူေတြ firewall ကိုဖ်က္ဆီးပစ္    ဖို့လိုပါတယ္ c:/>tracert ကို အသံုးျပုျပီးျပီးေတာ့target system ေတြရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။
wifi hacking နဲ့ ပက္သက္တဲံ software ေတြကို http://wardrive.net/wardriving/tools မွာ ရနိုင္ပါတယ္ ။     
Source:myanmarhacking                   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...