စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, November 12, 2011

Alternative for Command prompt. Use if cmd is blocked

Internet ဆုိင္အမ်ားစုမွာ command prompt လုိ ့ေခၚတဲ ့CMD ကုိ လုံျခဳံေရးအရ၊(သုိ ့) အေၾကာင္းမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ပိတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္..အဲဒီလုိအခါမ်ဳိးမွာ ဒီလက္နက္ေလးကုိ သုံးၾကည့္လိုက္ပါ..အဆင္ေျပသြားမယ္ဗ်ာ..စမ္းၾကည့္လုိက္ပါမိတ္ေဆြ...(It is actually a DOS Shell, which interpets user command same as in DOS.)Download Here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...