စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, December 14, 2011

Ubuntu OS အား Unetbootin ကုိသုံးျပီး Bootable USB ဖန္တီးျခင္း…

လုိအပ္ခ်က္မ်ား
  • UNetBootin for Windows (ဒီမွာ ေဒါင္း လုိက္ပါ)
  • ေနာက္ဆုံးထုတ္ Ubuntu OS အတြက္ ISO
  • အနည္းဆုံး 2MB ရွိေသာ USB Flash Drive
UnetBootin ေပၚမွာ Double Click ေပးလုိက္ပါက ေအာက္ပါပုံ(၁)အတိုင္းေပၚလာမည္။
 
Diskimage radio box ကုိေရြးလုိက္ပါ၊ Browse မွ မိမိ ISO သိမ္းဆည္းထားရာ ေနရာကုိသြားလုိက္ပါ၊ ISO file ကုိေရြးျပီး Open ကုိနွိပ္လုိက္ပါ။ ပုံ(၂) ကုိၾကည့္ပါ၊

 
ဒါဆိုရင္ ပုံ () အတုိင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိေတြ႔ရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ ျပီးဆုံးသည္အထိ ေစာင့္ေပးလုိက္ပါ အားလုံးျပီးသြားရင္ ပုံ () အတုိင္းေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး Bootable USB တစ္ေခ်ာင္းကုိေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးလိုက္ႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...