စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, January 3, 2012

Appnimi All-In-One Password Unlocker

Features in Appnimi All-In-One Password Unlocker

  • Multi Session Password Recovery Support
  • Now pause your recovery and save the configuration in a data file. Load this data file to resume the recovery even after restarting the machine. It will continue recovery from where it left earlier.
  • Save and Load the configurations so that you dont have to re-enter again and again 
Download Here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...