စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, July 28, 2011

Window 8 အသံထြက္လာ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Windows 7 အေၾကာင္း OS ေလာကမွာ အေျပာမ်ားေနတုန္းမွာ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူး ေ၀ဖန္ေနတုန္းမွာဘဲ Windows 8 ဆုိျပီ သတင္းထြက္လာပါျပီ။ ဒါေပးမဲ႕ သတင္း အဆင္႕သာ ရွိပါေသးတယ္။ ၂၀၁၂ မွာမွ ထြက္ရွိလာမယ္လုိ႕ ဆုိထားပါတယ္။ အခု လက္ရွိ Windows 7 မွာေတာ႕ 32/64/86 Bit ဆုိျပီ အသုံးျပဳလုိ႕ရပါတယ္။ ဒါေပးမဲ႕ Windows 8 မွာေတာ႕ 128 Bit အထိအသုံးျပဳလုိ႕ရေအာင္ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႕ ဆုိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ Microsoft ရဲ႕ Windows မ်ားထြက္ရွိမႈကုိႏူိင္းယွဥ္လုိ႕ ရေအာင္ႏွင္႕ ဗဟုသုတအားျဖင္႕ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Source: မုိးထက္ျမင္႔
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...